"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-11

Fler åtgärder på grund av ökad smittspridning i länet

NYHET Smittspridningen ökar snabbt i Västerbotten, och den 10 november infördes skärpta allmänna råd i länet. Fler åtgärder vidtas nu också vid universitetet för att ytterligare minska antalet personer på campus. Från och med nu ska närvaro i universitetets lokaler undvikas, och i den mån det är möjligt ska därför medarbetare jobba hemifrån i större utsträckning och mer digitala inslag införas i undervisning och examinationer.

Text: Camilla Bergvall / Anna Lawrence

I början på november har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta allmänna råd i ett flertal av landets län där smittspridningen ökat markant. Då smittspridningen nu även ökar snabbt i Västerbotten har Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Västerbottens smittskyddsläkare beslutat att införa skärpta råd för alla som bor eller vistas i länet. De skärpta lokala allmänna råden gällde ursprungligen fram till den 8 december, men har förlängts till att gälla fram till den 13 december. Därefter förväntas nationella skärpta råd införas. (Uppdaterad: 2020-11-30).

– Läget är mycket allvarligt och nu krävs att alla tar sitt ansvar och följer råden. Det är absolut nödvändigt för att vi ska kunna bromsa smittspridningen och skydda de som riskerar bli svårast sjuka, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare.  

I Västerbottens län gäller nu följande allmänna råd

• Undvik att umgås med andra 
• Res inte 
• Besök inte allmänna platser 
• Gå inte på evenemang och aktiviteter 

Mer information: Skärpta råd för dig i Västerbotten

Sedan tidigare har antalet personer som vistats i universitetets lokaler varit något färre jämfört med ett vanligt år. På grund av den ökade smittspridningen i länet, har rektor nu beslutat om fler åtgärder för att minska närvaron ytterligare.

– Vi måste nu alla hjälpas åt för att bromsa den kraftigt ökande smittspridningen i länet. För att både värna verksamheten och minska risken för smittspridning har vi därför beslutat om skärpta åtgärder, så att studenter och medarbetare även i fortsättningen ska känna sig trygga, säger rektor Hans Adolfsson.

– Det handlar framförallt om att vi nu ytterligare behöver minska antalet personer som vistas i våra lokaler, men också om att begränsa den fysiska kontakten mellan människor. Vid de tillfällen som det är nödvändigt att träffas, så är mycket vunnet om det är samma individer som ses i små grupper.

Liksom de skärpta allmänna råden för Västerbottens län är även åtgärderna för Umeå universitet tidsbundna och gäller så länge de lokala allmänna råden eller motsvarande nationella skärpta råd gäller.

Det här gäller vid Umeå universitet genom beslut av rektor:


Ökad fysisk distansering
• Restriktivitet ska gälla för fysisk närvaro i universitetets lokaler

• När närvaro i våra lokaler anses nödvändig ska fysisk distansering iakttas

• Fysisk kontakt bör om möjligt begränsas till ett fåtal och samma individer

• Interna och externa möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande ska genomföras digitalt, alternativt skjutas upp eller ställas in

• Inga evenemang får genomföras i Umeå universitets lokaler

Utbildning och examination
• Undervisning och examination bör genomföras med digitala inslag, som distansundervisning eller andra alternativa undervisningsformer, som inte innebär fysisk närvaro på campus. Detta förutsatt att rättssäkerhet och rimlig kvalitet kan tillgodoses.

• Studenter som ska genomföra extern praktik, undervisning, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning och liknande ska följa riktlinjer och rekommendationer från ansvarig huvudman.

Arbete
• Alla medarbetare ska arbeta hemma i den utsträckning det är möjligt och efter samråd med närmaste chef.

• Stor restriktivitet ska gälla för tjänsteresor och digitala alternativ ska alltid övervägas


Viktig information till dig som testar dig för covid-19
När du har symptom som hållit i sig i ett dygn ska du testa dig genom Region Västerbotten. Det är viktigt att du då stannar hemma och håller avstånd till andra människor tills du fått ditt provsvar.

Har du frågor?
Om du har frågor om hur det här beslutet påverkar dig som student eller medarbetare, vänligen vänd dig till din kursansvariga eller din chef. Om du har andra frågor om universitetets covidhantering, vänligen kontakta krisledningsgruppen på corona@umu.se

Följ utvecklingen och läs det fullständiga beslutet på umu.se/covid-19. Missa inte att du som student också hittar studentanpassad information på umu.se/student/forandringar-pa-grund-av-covid-19/