"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-22

Fler av medicinska fakultetens verksamheter till ombyggda Biologihuset

NYHET Medicinska fakulteten kommer att fylla hela Biologihuset i framtiden. Ett beslut som rektor tog tisdagen den 22 mars innebär att ytterligare två institutioner flyttar till det ombyggda Biologihuset, som hittills gått under namnet Medicinskt biologiskt centrum, MBC. Institutionen för omvårdnad och Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering lämnar Vårdvetarhuset och flyttar huvuddelen av sin verksamhet till Biologihusets C-flygel, preliminärt under senare delen av 2019.

Motivet till att flytta de två Institutionerna till MBC är bland annat att ”Umeå universitet och medicinska fakulteten har en unik möjlighet att med ekonomiskt goda förutsättningar skapa nya arbetsplatser och studiemiljöer för fler ämnen inom vårdvetenskap”.

Samordning och samverkan

- Från Medicinska fakultetens sida ser vi flera fördelar med detta beslut, inte minst möjligheten att integrera en huvuddel av våra studentgrupper på campus. säger Patrik Danielson, prodekan vid Medicinska fakulteten och ordförande i styrgruppen för MBC.

- Vi tror även att detta ytterligare kommer att möjliggöra samverkan mellan lärare och forskare över våra institutionsgränser.

Planerna på flytt till MBC innefattar hela Institutionen för omvårdnad i Umeå. För Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering berörs dels de delar som inryms i Vårdvetarhuset idag, nämligen enheterna för arbetsterapi och fysioterapi, dels finns utrymme och möjlighet att även flytta andra önskade delar av berörda institutioner till MBC.

Utöver C-flygeln i MBC kommer berörda institutioner att uppta delar av Naturvetarhuset för sin undervisningsverksamhet. Till följd av att även flygel C kommer att hyras för MBC, ska en inglasad övergång till Naturvetarhusets C-flygel byggas i direkt anslutning till övergången till Kemiskt biologiskt centrum, KBC.

KTC, kliniskt träningscentrum, som idag finns i Vårdvetarhuset planeras för samnyttjande med landstinget i lokaler på Norrlands universitetssjukhus. KTC placeras intill den plats där Medicinska fakultetens interaktiva fokusmiljö nu håller på att skapas. Den blivande fokusmiljön ligger i delar av entréhallen nedanför Medicinska biblioteket, utanför hörsal Betula.

Spaden i jorden under våren

Under slutet av vårterminen 2016 räknar man med att ”sätta spaden i jorden” vad gäller första etappen i ombyggnationerna av Biologihuset som rör flygel A, som under senare delen av 2017 beräknas vara klar för inflyttning.

En inflyttning för Institutionerna för omvårdnad och samhällsmedicin och rehabilitering skulle kunna ske tidigast framåt hösten 2019.

Redaktör: Lena Åminne