"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-07-20

Fler behöriga antagna än någonsin tidigare

NYHET Under fjolåret, det första pandemiåret, fick de svenska lärosätena en ökning av antalet behöriga sökande. Utbud och antagningar till distansundervisning har också ökat. Ökningen fortsätter, även för Umeå universitet, där fler behöriga sökande än någonsin tidigare har antagits till program och kurser inför höstterminen 2021.

Text: Inger Nilsson

- Det är positivt med de ökande ansökningarna till Umeå universitet. Vi tar vårt framtidsansvar och välkomnar alla studenter med förhoppning om att vi kan återgå till studier på campus så småningom, säger Katrine Riklund som är prorektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik.


Den första antagningsomgången inför hösten är klar. Enligt Universitets- och högskolerådets, UHR, beräkningar har cirka 309 000 personer antagits till program och kurser inför höstterminen 2021, en ökning med 0,7 procent jämfört med höstterminen 2020.

För Umeå universitet är siffrorna 32 066 antagna till program och kurser (fristående kurser och kurser inom program), en ökning med 2,2 procent.
6 480 personer har antagits till programutbildningar i Umeå, en ökning med 9,4 procent jämfört med förra året. Ökningen av antalet behöriga sökande är 5,7 procent.
Det finns också ett ökat intresse för distansprogrammen. Det senaste året har den mesta undervisningen skett på distans, men om man räknar program som normalt ges på distans handlar det om ungefär 13 procent av de antagna, en ökning med en procentenhet jämfört med i fjol. Särskilt många sökande finns till sjuksköterskeprogrammet och socionomprogrammet.

Masterprogrammen är mindre program, sett till antalet antagna, men där syns ett väsentligt ökat intresse för masterprogrammen i molekylärbiologi, artificiell intelligens och ekologi.
Umeå universitet har regeringens uppdrag att öka antalet studenter på vissa utbildningsprogram, inom områden där behovet är stort. Jämfört med i fjol har också stora ökningar skett när det gäller civilingenjörsutbildningarna, teknisk-naturvetenskapligt basår samt kompletterande pedagogisk utbildning. När det gäller sjuksköterskeprogrammet, läkarprogrammet och arkitektprogrammet ökar antalet reserver, i högre grad än vad universitetet kan ta emot studenter just där.

Tekniskt-naturvetenskapligt basår och kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7-9 och gymnasiet visar störst ökning i antalet antagna i den särskilda regeringssatsningen.

På grund av pandemin fick sökande till högre utbildning lite längre tid på sig att lämna in ansökan inför höstterminen 2021. Det innebar också att beskedet om antagning kom en vecka senare än normalt. Däremot har tiden för att bestämma sig och tacka ja blivit kortare - det beskedet vill universitetet ha senast på fredag, 23 juli. Nästa vecka, 29 juli, får reserverna besked om de kommit in.

 

Katrine Riklund
Övrig/annan befattning, professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 60