"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-21

Fler internationella studenter får chans att studera folkhälsa

NYHET Familjen Erling-Perssons stiftelse har beviljat 10 miljoner kronor i stöd till Umeå universitets masterprogram i folkhälsovetenskap. Tack vare detta kommer 14 internationella studenter varje år under fem år att få stipendier som täcker studieavgifterna.

När Sverige införde studieavgifter för studenter utanför EU/EES-området minskade antalet internationella studenter kraftigt i hela landet. Detta slog hårt mot utbildningsprogrammen i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet som rekryterat många studenter från Afrika, Asien och Latinamerika, länder där det ofta finns brist på välutbildad arbetskraft inom området.

Professor Lars Weinehall är enhetschef vid epidemiologi och global hälsa:
– Donationen från Familjen Erling-Perssons stiftelse ger nya möjligheter. Vår utbildning är global och framför allt inriktad på att rekrytera studenter från låg- och medelinkomstländer. Deras erfarenheter stärker kvaliteten på utbildningen och skapar en mångsidig studiemiljö.

När Sverige 2011 införde terminsavgifter för utomeuropiska studenter minskade antalet sökande från dessa länder med 90 procent.
– Tack vare denna nya donation får vi nya möjligheter att anta studenter från just de länder där behoven av hälsoinsatser är störst. Vi vet att dessa färdigutbildade studenter mycket aktivt bidrar till en positiv hälsoutveckling i sina hemländer, där problem med infektionssjukdomar, barn- och mödradödlighet och kroniska sjukdomar är stora hälsohot, säger Lars Weinehall.

Umeå universitet erbjuder både ett ettårigt magisterprogram och ett tvåårigt masterprogram i f0lkhälsovetenskap på engelska. I år var masterutbildningen i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet den enda i Sverige som fick det högsta omdömet mycket hög kvalitet av Högskoleverket. Utbildningen är nära sammankopplad med Umeå universitets starka forskningsmiljö Global hälsa.
– Vi har en rad forskningssamarbeten med universitet i låginkomstländer, och även med Världshälsoorganisationen WHO. En del av masterstudenterna fortsätter också som doktorander i forskningsprojekt, berättar Lars Weinehall.

Utbildningen förbereder studenterna för en internationell arbetsmarknad inom hälso- och sjukvård, biståndsarbete, forskning och offentlig förvaltning.
– För Umeå universitet är det väldigt angeläget att även fortsättningsvis attrahera studenter från hela världen för att stärka utbildningens kvalitet. Masterutbildningen i folkhälsovetenskap är högt prioriterad. Därför är detta ett mycket glädjande besked, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning.

Läs mer om masterprogrammet i folkhälsovetenskap

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lars Weinehall, enhetschef för epidemiologi och global hälsaTelefon: 070-564 46 52
E-post: lars.weinehall@epiph.umu.se

Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitetTelefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se

Redaktör: Karin Wikman