"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-07

Fler kan delta i undersökningen av covid-19 på Campus Umeå

NYHET Nu inleds andra veckan av Sveriges hittills största prevalensundersökning av aktiv covid-19-infektion. Drygt 8 000 studenter och medarbetare vid Umeå universitet och SLU har hittills utfört egenprovtagning på Campus Umeå. Under fem dagar finns nu möjlighet för fler att hämta och lämna in prov, antingen för första eller andra gången.

Text: Camilla Bergvall

– Vi är otroligt glada att så många tagit chansen att delta i undersökningen, både för egen del och för universitetet, Umeå och Västerbotten i stort. Nu hoppas vi att samma personer lämnar in ytterligare ett prov, och att nya deltagare tar chansen att testa sig för första gången, säger Anders Johansson, forskare i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, och hygienöverläkare vid Region Västerbotten, som är projektledare för undersökningen i Umeå.

– Ju fler som deltar desto bättre. Genom att så många som möjligt lämnar in prover kan vi se om vi vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska smittspridningen vid terminsstart, eller om det behövs ytterligare insatser. Resultaten blir mycket värdefulla även för andra universitet världen över, säger han.

Stephan Stenmark är smittskyddsläkare vid Region Västerbotten och ingår i projektgruppen. Han vill också uppmuntra till att fler deltar i undersökningen, och att alla som testade sig första veckan gör om det denna vecka.

– Drygt 8 000 egenprovtagningar har lämnats in under första veckan, och hittills har vi fått in två positiva svar. Ur ett smittskyddsperspektiv är det bra att få bär på smittan, och det är väldigt intressant med ytterligare en veckas provtagning för att se vad som händer i den här stora gruppen människor, säger han.

Av de som deltagit hittills har en klar majoritet befunnit sig i Sverige och Västerbotten tiden närmast före provtagningen – cirka 140 personer har vistats i andra länder. Runt 40 procent av deltagarna – cirka 3 200 personer – har även vistats i andra delar av Sverige före provtagningen.

Det är Folkhälsomyndigheten som gett Region Västerbotten och Umeå universitet i uppdrag att utföra den stora prevalensundersökningen av aktiv covid-19-infektion på Campus Umeå. För att klara genomförandet bistår Försvarsmakten med personal vid tre olika provtagningsstationer på campusområdet. Målsättningen med undersökningen är att kunna erbjuda upp till 20 000 studenter och medarbetare egenprovtagning, och varje person har möjlighet att lämna in två prov helt kostnadsfritt med en veckas mellanrum.

– Vi ser att vi ännu inte riktigt har kommit upp i de siffror vi siktat på. Till stor del tror jag det beror på att det inte rör sig lika många studenter och medarbetare på campus som vanligt, beroende på att många arbetar och studerar på distans. Jag hoppas därför att fler som sitter hemma passar på att ta en kort sväng förbi campus för att lämna in prov i veckan, säger Anders Johansson.