"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-04-15

Fler utbildningsplatser väntas till Umeå universitet

NYHET Regeringen föreslår nya satsningar inom högre utbildning i den vårändringsbudget och vårproposition som presenterades idag. Umeå universitet väntas få fler studieplatser både år 2020 och 2021, varav en majoritet blir platser på sommarkurser och basår. Dessutom tillkommer troligtvis nya permanenta utbildningsplatser de kommande två åren.

Text: Camilla Bergvall

– Hela samhället befinner sig i en extrem situation idag på grund av den rådande virusepidemin och de ekonomiska konsekvenser den för med sig. Det är därför både klokt och väntat att det görs rejäla satsningar på högre utbildning med anledning av hur det ser ut på arbetsmarknaden och att många människor står utan jobb. Fortfarande är det oklart hur stor andel av både studieplatser och medel som tilldelas Umeå universitet, men vi förbereder oss för att ta emot fler studenter både till sommaren och hösten, säger rektor Hans Adolfsson.

Regeringen föreslår totalt ett resurstillskott på 513 miljoner kronor år 2020 och 642 miljoner kronor 2021 till landets universitet och högskolor, vilket motsvarar 9 300 respektive 6 600 fler platser. Årets satsning består framförallt av platser på sommarkurser – 6 000 stycken – och för att öppna fler vägar till högskolan och ge fler möjlighet att bli behöriga till bland annat vårdutbildningar och tekniska utbildningar satsas även stort på basår – 2 000 utbildningsplatser 2020 och 4 000 utbildningsplatser 2021.

Regeringen föreslår också en permanent utbyggnad av högskolan motsvarande 1 300 utbildningsplatser 2020 och 2 600 utbildningsplatser från och med 2021. Här ska utbildningar där det bedöms råda en brist på kompetens prioriteras, liksom utbildningar som kan underlätta för personer som är i behov av omställning.

– Det råder sedan tidigare en stor brist på utbildad arbetskraft inom flera områden, bland annat inom vårdsektorn, och där kan Umeå universitet verkligen bidra.

Även om det är positivt att Umeå universitet får en resursförstärkning för att kunna erbjuda fler studieplatser och bygga ut utbildningsutbudet, innebär det också en påfrestning på verksamheten.

– Till att börja med kommer utbyggnaden av sommarkurser att belasta några av våra medarbetare extra hårt, särskilt idag när många redan har en pressad situation. Det är därför viktigt att vi vidtar åtgärder för att förstärka resurserna i det här läget. Jag har dock fullt förtroende för att vi tillsammans kommer att ro detta i land, säger Hans Adolfsson.

Kontakta gärna:

Per Ragnarsson
Biträdande universitetsdirektör
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 86