"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-06

Fler utländska läkare på väg till svensk sjukvård efter godkända prov

NYHET Ytterligare 45 utländska läkare har blivit godkända på både teoretiska och praktiska delprov och kan därmed gå vidare till att söka svensk läkarlegitimation. Det står klart efter vårens praktiska delprov i Umeå och Göteborg. Sedan systemet med kunskapsprov för läkare med utländsk legitimation infördes har totalt 548 utländska läkare godkänts på båda proven.

Text: Ola Nilsson

– Det är glädjande att så många har klarat de svåra proven och så småningom kan bli ett välkommet tillskott i svensk sjukvård. Resultatet visar att systemet levererar. Proven är svåra, men uppenbarligen inte omöjliga. Ingen patient ska behöva känna oro, oavsett vilken nationalitet läkaren man möter i vården har. Alla som godkänns har grundligt visat sin kompetens, säger Magnus Hultin, vicedekan vid Umeå universitet och ansvarig för kunskapsprovet.

I slutet av april genomfördes de aktuella proven i Göteborg och i Umeå. Totalt var det denna gång 61 läkare med utländsk examen som genomförde det praktiska delprovet, varav 45 blev godkända. Alla som genomförde det praktiska provet hade tidigare genomfört ett motsvarande teoretiskt kunskapsprov med godkänt resultat. Sedan systemet infördes 2016 har nu sammanlagt 548 utländska läkare godkänts på både det teoretiska och praktiska delprovet, och kan gå vidare mot svensk läkarlegitimation.

Provet testar att de utlandsutbildade läkarna har de praktiska färdigheter och den bredd som krävs för legitimation. Det består av 14 korta stationer dag ett och fyra längre stationer dag två. Till varje prov nyskapas stationer av de bedömare som håller i stationerna. Bedömningarna från de 18 olika stationerna sammanställs och de prövande får dem tillsammans med beskedet om betyg.

– Provets bredd säkerställer examensmålens skrivningar om att läkare ska kunna hantera såväl de vanligaste kliniska tillstånden som akuta livshotande situationer. De som har godkänts på kunskapsprovets teoretiska och praktiska delprov har uppfyllt målen, säger Anders Själander, professor vid Umeå universitet och ansvarig för de praktiska delproven.

För att vara behörig att delta i kunskapsproven krävs läkarexamen från ett land utanför EU/EES-området. Umeå universitet har Socialstyrelsens uppdrag att genomföra provet. Både de teoretiska och de praktiska proven genomförs på svenska, eftersom syftet är att läkarna ska kunna arbeta i svensk sjukvård med svenska patienter. Det praktiska provet genomförs i samarbete med Göteborgs och Uppsala universitet samt från och med i höst också tillsammans med Lunds universitet. De som klarar båda proven kan sedan ansöka hos Socialstyrelsen om svensk läkarlegitimation.

Kontakt

Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09
Anders Själander
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 82