Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 15 nov, 2016

Fokus på Impact

NYHET Begreppet impact får allt större utrymme i forskningsdebatten, men vad betyder det egentligen? Har all forskning impact – och hur beskriver man den på bästa sätt i sin ansökan? Fredrik Snellman och Mattias Strandh gav besked.

Den 9 november arrangerade Grants Office vid Enheten för externa relationer en informationsträff för forskare och administratörer på temat Impact.

Fredrik Snellman, lektor vid Institutionen för socialt arbete och forskningssamordnare på Grants Office, inledde med att ge en översikt över hur begreppet används. Ett exempel, från Research Excellence Framework (REF2014), är: "an effect on, change or benefit to the economy, society, culture, public policy or services, health, the environment or quality of life, beyond academia". Fredrik Snellman sammanfattade med att definitionerna alltså är flera, men att grundtanken är nytta eller nyttiggörande, påverkan och relevans. Han menade också att all forskning i någon mån måste sägas ha impact, eftersom den bedrivs och någon har velat satsa på den.

Grants Office har stor erfarenhet av att bidra med råd och stöd vid forskningsansökningar. Fredrik Snellman delade med sig av några goda råd till den som ska skriva en ansökan:

  • Kom ihåg att besvara frågorna: Varför behöver världen det här? Varför är det här viktigt?
  • Försök också behålla fokus på vad du vill åstadkomma med din forskning. Vad är det jag vill förändra?
  • Zooma ut – sätt in din lysande idé i ett större sammanhang. Använd ett enkelt språk, och gör det tydligt vilken påverkan ditt bidrag just här har till det resultat du vill uppnå.
  • Skapa en tydlig och trovärdig "chain of events", där du placerar in ditt bidrag för att övertyga läsaren.
  • Försök skapa en figur som visar vad du vill åstadkomma, och som sätter in ditt bidrag till forskningen i ett större sammanhang. Det här kan inte ersätta komplexa redogörelser av systematisk vetenskaplig metodik, utan fordrar att initiativet beskrivs med ett lättillgängligt språk.
  • Använd den kunskap som finns om ansökningar, och vänd dig till Grants Office om du vill ha tips.
  • Och – mycket viktigt: den första sidan av din ansökan måste övertyga läsaren om att satsa på din ansökan.

Mattias Strand, ordförande i en beredningsgrupp inom FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, gav deltagarna en intressant inblick i hur man arbetar med att välja ut ansökningar, och höll med Fredrik Snellman om hur viktigt det är att skriva inledningen i sin ansökan så tydligt och intresseväckande som möjligt. För, menar Mattias Strandh, när man läser en stor mängd ansökningar är det ofta de mest slagkraftiga man minns bäst.

Text: Jessica Larsson Svanlund

5 seminarier om internationell forskningsfinansiering

Föreläsningen är en av fem i en serie om internationell forskningsfinansiering som Grants Office ger under hösten. Tre återstår:

22 november kl. 09.00-12.00
MSCA: Innovative Training Networks - Medel för bl.a. forskarutbildningar inom H2020

29 november kl. 13.00-16.00
Redovisning i EU-projekt - Vad är nytt inom administrationen av H2020- och strukturfondsprojekt?

8 december kl. 09.00-12.00
Amerikansk forskningsfinansiering - Information till forskare och administratörer

Mer information och anmälan för universitetets anställda

Kontakt

Grants Office, Enheten för externa relationer
Kontaktperson: Emma Roos af Hjelmsäter
Telefon: 090-786 57 43

Redaktör: Malin Vikström