"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-10

Förändringar i kommande läsårs antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå

NYHET I december fastställde universitetsstyrelsen Umeå universitets antagningsordning för läsåret 2016/2017. Bland de saker som har reviderats finns frågor om platsgaranti efter basårsutbildning, förtydliganden med anledning av högskoleförordningens definition av ”studieuppehåll”, och när en sökande senast bör ansöka om anstånd för att påbörja sina studier.

I den nya antagningsordningen framgår att minst 90 högskolepoäng krävs för behörighet för kurs på avancerad nivå.

I kapitel 6, som handlar om urval, finns några förändringar:

  • En särskild urvalsgrupp har tillkommit när det gäller meritvärdering för kurser på grundnivå som har ett behörighetskrav på 180 hp.
  • De första punkterna i prioriteringsordningen när det gäller urval till senare del av program har formulerats om. En av orsakerna till det är att förtydliga att beviljat studieuppehåll alltid är med platsgaranti (enligt högskoleförordningen).
  • Rektorsbeslutet om urval när det gäller inresande utbytesstudenter som kom våren 2015 finns nu med i antagningsordningen.

I kapitel 8 har regler för anstånd med studiestart justerats, utifrån överklagandenämndens praxis om anstånd och studieuppehåll (rapport 2014:13). Regeln har ändrats till att ansökan om anstånd bör inkomma innan utbildningen påbörjats.

Kapitel 9, som handlar om hur studieuppehåll och studieavbrott ska hanteras, utgår helt ur antagningsordningen och förs i stället in i det nya studieadministrativa regelverket som kommer under våren 2016.

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet 2016/2017

Redaktör: Annica Höglund