"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-17

Fördjupat rysk-nordiskt samarbete om klimatforskning

NYHET Ett internationellt forskningsnätverk om klimatförändringarnas effekter på människors och djurs hälsa i norr får tillskott från Nordiska ministerrådet. De ska ge fördjupade kontakter med ryska forskarkollegor för att studera klimatförändringens följder i Sibirien.

Text: Ola Nilsson

– Det känns bra att vi även i dessa oroliga tider kan samarbeta med forskare i Ryssland om en av våra gemensamma ödesfrågor, konsekvenserna för hälsan av klimatförändringarna som ju går särskilt snabbt i nordliga trakter, inte minst i Sibirien, säger Birgitta Evengård, professor vid Umeå universitet och en av ledarna i forskarnätverket.

en av våra gemensamma ödesfrågor

Tillskottet om en miljon norska kronor från Nordiska ministerrådets forskningsorganisation Nordforsk samt lika mycket i medfinansiering från Ryssland syftar till att fördjupa studierna om infektionssjukdomars föränderliga geografiska utbredning i Sibirien, verka för internationell harmonisering gällande nationella övervakningsprogram av infektionssjukdomar, och för bilateralt nordiskt/ryskt utbyte av associerade utbildningsinsatser.

Den snabba uppvärmningen som sker i nordliga trakter öppnar för inflyttning av organismer som bär på infektionssjukdomar, bland annat fästingar som bär med sig farliga virus på sin väg norrut.

Mjältbrand från kadaver

Uppvärmningen kan även påverka exponeringen mot smittämnen som har legat infrusna i permafrosten. Det kan vid exempelvis handla om mjältbrand, när för länge sedan smittade kadaver tinar och smittämnen förs mot markytan. Eftersom många nordliga samhällen baserar både ekonomi, kultur och tro på husdjurens och viltets hälsa, hotas hela samhällsstrukturer om och när djurens hälsa försämras.

Forskningsnätverket CLINF, Climate-change Effects on the Epidemiology of Infectious Diseases and the Associated Impacts on Northern Societies, studerar på det övergripande planet klimatförändringens effekter på djurs och människors hälsa, och den resulterande påverkan på samhällen i norr.

Många specialiteter

CLINF engagerar allt från klimatforskare, ekologer, veterinärer, och medicinare, till samhällsforskare, genusforskare och specialister på ursprungsfolk. CLINF-RUS forskargrupper återfinns bland annat på universiteten i Umeå, SLU Uppsala, Uleåborg, Archangelsk, Moskva och Tomsk, samt inom Thule-institutet, Arktiska universitetet och det arktiska infrastrukturprojektet Interact. Tillsammans upprätthåller man bilateralt vetenskapligt utbyte mellan de nordiska och ryska nationerna.

CLINF:s övergripande målsättning är att stärka den samhälleliga beredskapen inför hotet om djurs och människors förändrade exponering mot infektionssjukdomar. CLINF tillämpar det holistiska hälsobegreppet OneHealth och arbetar aktivt för öppen vetenskap. Nätverket leds av Birgitta Evengård vid Umeå universitet och Tomas Thierfelder vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Den nu aktuella delen, CLINF-RUS, arbetar under Nordforsk-programmet ”The Nordic-Russian Cooperation Programme in Higher Education and Research” där det nya anslaget ges inom utlysningen “Nordic-Russian call for networks for risk and crisis management”.

Läs mer om forskningsnätverket CLINF

Kontakt