"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-10

Sjukdomsrisker vid klimatförändringar ska studeras med AI

NYHET Sjukdomar hittar nya vägar att spridas i takt med att planeten blir varmare. Hur vi ska kunna anpassa oss och påverka den utvecklingen, är något som nu ska studeras med hjälp av artificiell intelligens som leds från Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

Några sjukdomar som särskilt ska studeras i projektet är covid-19 med dess årstidsmönster av spridning i Europa, fästingburen borrelia samt riskerna för utbredning i Sverige av den asiatiska tigermyggan som är bärare av virus för zika, dengue och west nile-feber.

Projektet syftar till att utveckla beslutsverktyg för att stödja allmänhet och beslutsfattare till vägval för att begränsa smittspridning av klimatkänsliga infektioner. Artificiell intelligens, AI, ska användas för att tillhandahålla algoritmer och interaktiva gränssnitt.

Projektet leds av professor Joacim Rocklöv vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Från Institutionen för datavetenskap medverkar Lili Jiang. Projektet sker i samverkan med Lunds universitet, SMHI och Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC. Det finansieras av de statliga forskningsfinansiärerna Formas och Vinnova med 6,9 miljoner kronor som ett av de åtta projekt med AI-anknytning som ett sätt att möta klimatutmaningen.

Läs Vinnovas nyhet om hela satsningen

Kontakt

Joacim Rocklöv
Gästprofessor
E-post
E-post