"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-29

Företag kan få svar direkt av Umeå universitets forskare på mötesplats AIMday

NYHET En ny metod för möten mellan företag och Umeå universitets forskare drar igång i höst. I november kan företag samtala direkt med forskare som har spetskompetens inom social innovation och digitalisering.

Det här ger företag chansen att på ett väldigt enkelt och effektivt sätt använda forskares kunskap för sin organisations utmaningar och komma ett steg närmare en lösning. De får också veta om det kan bli en fortsättning och ett samarbete med Umeå universitet innan de går hem, säger Benkt Wiklund, samordnare vid Umeå universitet.

Simon Miderfjäll på GF Chansen var med på en pilot av mötesplatsen under våren 2016 och har genom det här fått fördjupad kontakten med universitetet och inlett flera konkreta samarbeten.

- Vi har länge funderat över hur vi kan komma åt de kompetenser som finns på universitetet. Med utgångspunkt från de möten som vi fick på AIMday har vi kunnat fördjupa våra samarbeten med universitetet, både genom personliga kontakter och formella samarbeten. Det är också kul att universitetet har nyttjat våra resurser och vår kunskap utifrån socialt företagande.

Den 15 november är temat digitaliseringens utmaningar, ett ämne som är både aktuellt och efterfrågat. Digitaliseringen påverkar hela samhällsutvecklingen och det ställer nya krav på företag och anställda. Den 16 november handlar AIMday om sociala innovationer, som allt fler är eniga om att vi behöver för vårt samhälles utveckling och för fortsatt ekonomisk tillväxt.

Nu gäller det bara att frågeställningarna kommer in från företagen innan 7 oktober. AIMday skiljer sig på så sätt från andra mötesplatser för du får som företag direkt återkoppling på din frågeställning och kunskap för att komma vidare. För oss på Umeå universitet är det också en möjlighet att samla in aktuell problematik på olika områden för vår forskning, fyller Benkt i.

AIMday arrangeras av Externa relationer vid Umeå universitet och i höst tillsammans med Humlab X och Handelshögskolan samt Region Västerbotten och Companion.

Läs mer om och anmäl ditt företag till AIMday Digitaliseringens utmaningarLäs mer om och anmäl ditt företag till AIMday Social innovation

Fakta om AIMday

AIMday är ett metod framtagen av Uppsala universitet för att skapa möten mellan företag och universitet som ger en chans till fortsatta samarbeten och konkret handling. Det ger en unik möjlighet för akademiska forskare och organisationer i näringsliv och samhälle att knyta kontakter och utbyta kunskap. Genom att matcha organisationers behov av ny kunskap, med akademisk kompetens, ger AIMday nya insikter och nya perspektiv på aktuella problem. Konceptet bygger på små gruppdiskussioner där en fråga från den frågeställande organisationen är utgångspunkten, under en timme, med forskare och experter från flera olika discipliner.

För mer information, vänligen kontakta:

Benkt Wiklund, samordnareEnheten för externa relationer, Umeå universitet
070-3223366, benkt.wiklund@umu.se

Eller läs mer på www.er.umu.se

Redaktör: Malin Vikström