"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-08

Företagsforskarskolan på export

NYHET Från massabruk till specialcellulosa, korvskinn och viskos. För att bli ännu bättre påviskos är Domsjö fabriker sedan 2008 med och finansierar doktoranden Peter Strunks forskning vid Umeå universitet.

– Tack vare Peter Strunk och samarbetet med Umeå universitet vet vi mycket mer om viskosens kemiska och fysikaliska egenskaper. En kunskap som gör att vi kan ta fram både bättre och mer kundanpassade produkter, säger Kristina Elg Christoffersson, chef för Dominova – Domsjös satsning på innovation och produktutveckling.

Peter Strunk är en del av Företagsforskarskolan – ett samarbete där företag, organisationer eller offentlig verksamhet tillsammans med Umeå universitet gemensamt finansierar ett antal doktorandtjänster. För Domsjö var det självklart att delta.
– Vi tyckte att det saknades grundforskning inom vårt område. Många av de analysmetoder vi använder är gamla. Vi vet att de funkar men kanske inte alltid om det finns delar i processen vi missar. Här har samarbetet med universitet gett oss en fördjupad förståelse för vår verksamhet, tycker Elg Christoffersson.

Företagsforskarskolan har väckt stort intresse både nationellt och internationellt. Benkt Wiklund, samordnare på ENS och koordinator för Företagsforskarskolan, har bland annat varit i Belgien och Schweiz för att berätta mer om Företagsforskarskolan. – Vi har hittat ett strukturerat sätt att jobba med doktorandutbildningen som många tycker är spännande. Just hur vi lyckats locka företag att engagera sig långsiktigt i
en doktorand är något många universitet vill veta mer om, berättar Benkt Wiklund.

Företagsforskarskolan (Industrial Graduate School, IGS) är ett unikt projekt, som väckeruppmärksamhet ute i Europa. Det är ett framgångsrikt sätt att öka samverkan mellan Umeå universitet och företag och organisationer för att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Företagsforskarskolan
ökar forskningssamverkan mellan Umeå universitet och olika typer av företag samtidigt som samhällsnyttan i ett flertal av våra forskningsprojekt har förtydligats.

IGS utmärks av några unika faktorer. För det första, forskningsprojektet drivs i samverkan mellan handledare/institution och engagerade externa partner. För det andra delas finansieringen av doktorandens lön lika mellan parterna. Den tredje utmärkande faktorn är att IGS är sammansatt av doktorander från olika fakulteter, ämnesområden och specialiteter. För det fjärde erbjuder IGS ett kurspaket i syfte att ge doktoranderna ökade generiska kompetenser som ökar anställningsbarheten utanför akademin. Ytterligare en faktor är att såväl projekt som doktorander antas i konkurrens, vilket är
en garant för hög kvalitet vad gäller projekt, handledare och doktorander.

Foto: Mattias Pettersson

Redaktör: Elin Axelsson