"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-19

Formas delar ut miljoner till forskare vid Umeå universitet

NYHET I går tog Formas beslut om vilka projekt som tilldelas medel i den årliga öppna utlysningen. 625 miljoner kronor för åren 2021–2024 tilldelas forskare från hela Sverige – nära 27 miljoner går till forskare vid Umeå universitet fördelat på åtta projekt.

Text: Ingrid Söderbergh

I den årliga öppna utlysning finansierar Formas projekt som adresserar alla de globala hållbarhetsmålen. Syftet med utlysningen är att möjliggöra för forskare att ta sig an forskningsbehov som de själva har identifierat för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling.

Totalt 1 575 ansökningar skickades in till årliga öppna utlysningen 2020. 188 av dem beviljades medel.

Åtta forskningsprojekt vid Umeå universitet delar på totalt 26 885 478 kronor.

 

Öppen utlysning: Forskare tidigt i karriären

Annika Manni, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap: Hållbar utevistelse på storförskolor

Anslag: 3 999 500 kr                                      

Christine Gallampois, Kemiska institutionen: BalticSed: För en giftfri Östersjö - virtuell effektdriven analys och en icke-destruktiv saneringsmetod                 

Anslag: 3 000 000 kr

Dalia Abdelfattah,  Kemiska institutionen: Skogsbaserade biobränslen för hållbar arktisk marin sjöfart            

Anslag: 2 998 962 kr

Kristina Sehlin MacNeil, Várdduo-Centrum för samisk forskning: Lateralt våld: Effekter av yttre tryck på urfolks- och lokalsamhällen

Anslag: 3 996 725 kr

Matthias Benjamin Siewert, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap: Drönare och artificiell intelligens som hjälpmedel för att kvantifiera  myrornas påverkan på den Arktiska ekosystems koldynamiken         

Anslag: 3 996 480 kr 

 

Öppen utlysning: forskningsprojekt

Cristian Gudasz, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap: Inverkan av klimatförändringar på sjöekosystem i svenska Arktis  

Anslag: 2 955 918 kr

Roger Marjavaara, Institutionen för geografi: Ett mobilt nekropolis: Potential, effekter och betydelse av storskalig förflyttning av mänskliga kvarlevor i Sverige.                 

Anslag: 2 990 567 kr

Thomas Olofsson, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik: Stöd för sektorns intressenters till eget engagemang att energirenovera: en plattform med open-access för småhusägare i norra Sverige                 

Anslag: 2 947 326 kr            

För mer information, kontakta gärna:

Annika Manni
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 51
Christine Gallampois
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 71
Kristina Sehlin Macneil
Övrig/annan befattning, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 97
Matthias Siewert
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 72 78
Roger Marjavaara
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 59