"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-01-19

Försäkringspengar till projekt mot dålig arbetsmiljö

NYHET Försäkringsbolaget Afa ger stöd till två projekt vid Umeå universitet: Mest i hela landet i denna omgång får projektet ADA-webb för att utveckla en digital version av metodstödet AD-A för att hantera arbetsrelaterad ohälsa. Även ett projekt om riktlinjer för kvantifiering av vibrationsskadors allvarlighetsgrad får stöd.

Text: Ola Nilsson

Arbetsrelaterad ohälsa blir allt vanligare och leder ofta till långa sjukskrivningar. Som chef har man ansvar för att förebygga och rehabilitera arbetsrelaterad fysisk och psykisk ohälsa hos medarbetarna. Dessvärre saknar chefer ofta kunskap om och stöd för hur de ska gå tillväga. Digitalisering och utvärdering av metodstödet Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, AD-A, kan tillgängliggöra ett verktyg som beskriver hur chefer ska agera vid arbetsrelaterad ohälsa och bidra till minskad ohälsa i arbetslivet.

Therese Eskilsson, vid Umeå universitet, tilldelas 3 803 000 kronor för att utveckla en digital version av metodstödet AD-A, ADA-WEBB, och undersöka om det kan stödja chefer i att förebygga och rehabilitera arbetsrelaterad ohälsa hos medarbetare. I projektet ingår att införa och utvärdera ADA-WEBB i små och stora företag i olika branscher.

Projektet pågår till och med december 2023 och förväntas ge ökad kunskap om hur digitala verktyg kan användas i arbetsmiljöarbetet. Det framtagna verktyget kommer att göras fritt tillgängligt och väntas ge chefer stöd i arbetet med medarbetares ohälsa.

Kvantifiering av vibrationsskador

Skador från vibrerande maskiner och verktyg är den vanligaste arbetssjukdomen. Idag saknas kunskap om hur allvarliga skadorna blir vid olika grader av vibrationsexponering liksom enhetliga rutiner för klassificering av vibrationsskador. En workshop där forskare, Sveriges företagshälsor, Försäkringskassan och Afa Försäkring ser över dagens riktlinjer för handläggning av vibrationsskador kan vara ett sätt att uppnå en gemensam metod för bedömning och gradering av skador orsakade av vibrationer.

Tohr Nilsson, vid Umeå universitet, tilldelas 419 000 kronor för att ta fram evidensbaserat bakgrundsmaterial och anordna en workshop med syfte att uppdatera kunskapen om hur vibrationsskador kan bedömas, stadieindelas och dokumenteras inom företagshälsovården.

Projektet pågår till och med augusti 2022 och förväntas resultera i nya riktlinjer för handläggning och stadieindelning av vibrationsskador. Riktlinjerna publiceras på företagshälsovårdens webbplatser och väntas ge en mer enhetlig skadebedömning. 

Till nyhet på Afa Försäkring

 

Kontakt

Therese Eskilsson
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 38