Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Therese Eskilsson

Stf prefekt, lektor, legitimerad sjukgymnast och medicine doktor. Arbetar med undervisning, forskning och klinik.  

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi Roll: Ställföreträdande prefekt
Plats

Akademiska examina

 • Medicine doktorsexamen i folkhälsa 2009, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.
 • Magisterexamen i sjukgymnastik 2003, Umeå universitet
 • Sjukgymanstexamen 1992, Umeå universitet

Universitetstjänstgöring

 • 2020-pågående: Stf prefekt, lektor med förenad anställning, Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet.
 • 2011- 2020: Lektor med förenad anställning, Samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi, Umeå universitet.
 • 2012- pågående: Arbetsmiljöombud, Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet. 
 • 2015-2017: Huvudarbetsmiljöombud, Medicinsk fakultet, Umeå universitet.
 • 2010-2011: Forskning, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.
 • 2005-2009: Doktorand, Folkhälsa och klinisk Medicin, Umeå universitet.

Undervisning

Jag undervisar framförallt inom området arbetsmiljö och hälsa, arbetsrelaterad stress, arbetsplatsinriktade åtgärder och motiverande samtal på både grund- och avancerad nivå.

Handleder examensarbeten på kandidat- och magisternivå.

Jag är kontaktperson för Magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa - inriktning ergonomi, Umeå Universitet. I detta magisterprogram är jag kursansvarig för två olika kurser:

 • Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp (ges både för fysioterapi och arbetsterapi).
 • Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet, 7,5 hp (ges både för fysioterapi och arbetsterapi).

Forskningsinriktning

Mitt forskningsområde innefattar konkreta metoder för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Även rehabilitering och återgång i arbete vid stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom, framförallt fysisk aktivitet och metoder som involverar arbetsgivaren/arbetsplatsen. Forskningen är klinisk patientnära forskning och genomförs i samarbete med Stressrehabilitering, Region Västerbotten. 

Jag har erfarenhet av att genomföra flera randomiserade kontrollerade studier, med både kvantitativ och kvalitativ design. 

Uppdrag

 • Expert i SBU:s kunskapssammanställning ”Insatser vid långtidssjukskrivning” 2021-2022.
 • Forskningsansvarig vid Stressrehabilitering, Region Västerbotten
 • Deltar i nationell arbetsgrupp som reviderar riktlinjer vid utmattningssyndrom, på uppdrag av Svenska psykiatriska föreningen, 2019-2022.
 • Medverkat vid framställande av kunskapsstöd vad gäller fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa till patienter och anhöriga i primärvård, samt till unga vuxna. På uppdrag av Socialstyrelsen genom Fysioterapeuterna.
Journal of occupational rehabilitation, Springer 2021, Vol. 31, (2) : 263-274
Eskilsson, Therese; Norlund, Sofia; Lehti, Arja; et al.
BMC Psychology, BioMed Central 2021, Vol. 9, (1)
Nelson, Andreas; Malmberg Gavelin, Hanna; Boraxbekk, Carl-Johan; et al.
Physiotherapy Theory and Practice
Stenberg, Gunilla; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Strömbäck, Maria; et al.
Scandinavian Journal of Psychology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 61, (3) : 361-368
Eskilsson, Therese; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Ek Malmer, Elin; et al.
NeuroImage: Clinical, Elsevier 2020, Vol. 27
Malmberg Gavelin, Hanna; Stigsdotter Neely, Anna; Dunås, Tora; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2020, Vol. 15, (7)
Strömbäck, Maria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Keisu, Sara; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (1)
Wahlström, Viktoria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Harder, Mette; et al.
Umeå: Umeå universitet 2019
Eskilsson, Therese; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH) 2019, Vol. 45, (5) : 493-504
Wahlström, Viktoria; Bergman, Frida; Öhberg, Fredrik; et al.
Stress, Taylor & Francis 2018, Vol. 21, (4) : 279-291
Malmberg Gavelin, Hanna; Eskilsson, Therese; Boraxbekk, Carl-Johan; et al.
Journal of Physical Activity and Health, Human Kinetics 2018, Vol. 15, (10) : S62-S62
Wahlström, Viktoria; Bergman, Frida; Öhberg, Fredrik; et al.
Umeå: Umeå universitet 2017
Eskilsson, Therese; Lehti, Arja; Sturesson, Marine; et al.
BMC Psychiatry, BioMed Central 2017, Vol. 17, (1)
Eskilsson, Therese; Slunga Järvholm, Lisbeth; Malmberg Gavelin, Hanna; et al.
Psychiatry Research: Neuroimaging, Clare: Elsevier 2017, Vol. 269 : 17-25
Malmberg Gavelin, Hanna; Stigsdotter Neely, Anna; Andersson, Micael; et al.
Stress, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 18, (5) : 578-588
Malmberg Gavelin, Hanna; Boraxbekk, Carl-Johan; Stenlund, Therese; et al.
International Convention of Psychological Science, Amsterdam
Malmberg Gavelin, Hanna; Boraxbekk, Carl-Johan; Stenlund, Therese; et al.
Urban Forestry & Urban Greening, Elsevier 2015, Vol. 14, (3) : 607-614
Sonntag-Öström, Elisabet; Stenlund, Therese; Nordin, Maria; et al.
Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 14, (3) : 607-14
Sonntag-Öström, Elisabet; Stenlund, Therese; Nordin, Maria; et al.
Behaviour Research and Therapy, Elsevier 2014, Vol. 53 : 30-40
Kuckertz, Jennie M.; Gildebrant, Elena; Liliequist, Björn; et al.
Journal of occupational rehabilitation, Springer 2013, Vol. 23, (2) : 270-279
Norlund, Sofia; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Nordin, Maria; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 44, (8) : 684-690
Stenlund, Therese; Nordin, Maria; Järvholm, Lisbeth Slunga
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 42, (5) : 475-481
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stenlund, Therese; Steinholtz, Katarina; et al.
International Journal of Behavioral Medicine, Vol. 16, (3) : 294-303
Stenlund, Therese; Ahlgren, Christina; Lindahl, Bernt; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 41, (9) : 761-767
Stenlund, Therese; Birgander, Lisbeth Slunga; Lindahl, Bernt; et al.
Ahlgren, Christina; Stenlund, Therese; Steinholtz, K; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 35, (5) : 516-523
Stenlund, Therese; Ahlgren, Christina; Lindahl, Bernt; et al.
Stenlund, Therese; Slunga Birgander, L; Lindahl, B; et al.
European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation, Vol. 12, (1) : 5-11
Stenlund, Therese; Lindström, Britta; Granlund, Marie; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine
Stenlund, Therese; Nordin, Maria; Slunga-Järvholm, Lisbeth