Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Therese Eskilsson

Stf prefekt, lektor, legitimerad sjukgymnast och medicine doktor. Arbetar med undervisning, forskning och klinik.  

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi Roll: Ställföreträdande prefekt
Plats

Akademiska examina:

 • Medicine doktorsexamen i folkhälsa 2009, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.
 • Magisterexamen i sjukgymnastik 2003, Umeå universitet
 • Sjukgymanstexamen 1992, Umeå universitet

Universitetstjänstgöring:

 • 2020-pågående: Stf prefekt, lektor med förenad anställning, Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet.
 • 2011- 2020: Lektor med förenad anställning, Samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi, Umeå universitet.
 • 2012- pågående: Arbetsmiljöombud, Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet. 
 • 2015-2017: Huvudarbetsmiljöombud, Medicinsk fakultet, Umeå universitet.
 • 2010-2011: Forskning, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.
 • 2005-2009: Doktorand, Folkhälsa och klinisk Medicin, Umeå universitet.

Undervisning:

Jag undervisar framförallt inom området arbetsmiljö och hälsa, arbetsrelaterad stress, arbetsplatsinriktade åtgärder och motiverande samtal på både grund- och avancerad nivå.

Handleder examensarbeten på kandidat- och magisternivå.

Jag är kontaktperson för Magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa - inriktning ergonomi, Umeå Universitet. I detta magisterprogram är jag kursansvarig för två olika kurser:

 • Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp (ges både för fysioterapi och arbetsterapi).
 • Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet, 7,5 hp (ges både för fysioterapi och arbetsterapi).

Forskningsinriktning:

Mitt forskningsområde innefattar konkreta metoder för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Även rehabilitering och återgång i arbete vid stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom, framförallt fysisk aktivitet och metoder som involverar arbetsgivaren/arbetsplatsen. Forskningen är klinisk patientnära forskning och genomförs i samarbete med Stressrehabilitering, Region Västerbotten. 

Jag har erfarenhet av att genomföra flera randomiserade kontrollerade studier, med både kvantitativ och kvalitativ design. 

Uppdrag

 • Forskningsansvarig vid Stressrehabilitering, Region Västerbotten
 • Deltar i arbetsgrupp som reviderar riktlinjer vid utmattningssyndrom 2019-2021, på uppdrag av Svenska psykiatriska föreningen. 
 • Ingår i expertgrupp - Terapirekommendationer Fysisk aktivitet, Region Västerbotten.
 • Medverkat vid framställande av kunskapstöd vad gäller fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa till patienter och anhöriga i primärvård, samt till unga vuxna. På uppdrag av Socialstyrelsen genom Fysioterapeuterna.

 

 Reportage om forskningsprojekt ADA WEBB:

BMC Psychology, BioMed Central 2021, Vol. 9, (1)
Nelson, Andreas; Malmberg Gavelin, Hanna; Boraxbekk, Carl-Johan; et al.
Scandinavian Journal of Psychology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 61, (3) : 361-368
Eskilsson, Therese; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Ek Malmer, Elin; et al.
Journal of occupational rehabilitation
Eskilsson, Therese; Norlund, Sofia; Lehti, Arja; et al.
NeuroImage: Clinical, Elsevier 2020, Vol. 27
Malmberg Gavelin, Hanna; Stigsdotter Neely, Anna; Dunås, Tora; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2020, Vol. 15, (7)
Strömbäck, Maria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Keisu, Sara; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (1)
Wahlström, Viktoria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Harder, Mette; et al.
Umeå: Umeå universitet 2019
Eskilsson, Therese; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH) 2019, Vol. 45, (5) : 493-504
Wahlström, Viktoria; Bergman, Frida; Öhberg, Fredrik; et al.
Stress, Taylor & Francis 2018, Vol. 21, (4) : 279-291
Malmberg Gavelin, Hanna; Eskilsson, Therese; Boraxbekk, Carl-Johan; et al.
Journal of Physical Activity and Health, Human Kinetics 2018, Vol. 15, (10) : S62-S62
Wahlström, Viktoria; Bergman, Frida; Öhberg, Fredrik; et al.
Umeå: Umeå universitet 2017
Eskilsson, Therese; Lehti, Arja; Sturesson, Marine; et al.
BMC Psychiatry, BioMed Central 2017, Vol. 17, (1)
Eskilsson, Therese; Slunga Järvholm, Lisbeth; Malmberg Gavelin, Hanna; et al.
Psychiatry Research: Neuroimaging, Clare: Elsevier 2017, Vol. 269 : 17-25
Malmberg Gavelin, Hanna; Stigsdotter Neely, Anna; Andersson, Micael; et al.
Stress, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 18, (5) : 578-588
Malmberg Gavelin, Hanna; Boraxbekk, Carl-Johan; Stenlund, Therese; et al.
International Convention of Psychological Science, Amsterdam
Malmberg Gavelin, Hanna; Boraxbekk, Carl-Johan; Stenlund, Therese; et al.
Urban Forestry & Urban Greening, Elsevier 2015, Vol. 14, (3) : 607-614
Sonntag-Öström, Elisabet; Stenlund, Therese; Nordin, Maria; et al.
Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 14, (3) : 607-14
Sonntag-Öström, Elisabet; Stenlund, Therese; Nordin, Maria; et al.
Behaviour Research and Therapy, Elsevier 2014, Vol. 53 : 30-40
Kuckertz, Jennie M.; Gildebrant, Elena; Liliequist, Björn; et al.
Journal of occupational rehabilitation, Springer 2013, Vol. 23, (2) : 270-279
Norlund, Sofia; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Nordin, Maria; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 44, (8) : 684-690
Stenlund, Therese; Nordin, Maria; Järvholm, Lisbeth Slunga
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 42, (5) : 475-481
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stenlund, Therese; Steinholtz, Katarina; et al.
International Journal of Behavioral Medicine, Vol. 16, (3) : 294-303
Stenlund, Therese; Ahlgren, Christina; Lindahl, Bernt; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 41, (9) : 761-767
Stenlund, Therese; Birgander, Lisbeth Slunga; Lindahl, Bernt; et al.
Ahlgren, Christina; Stenlund, Therese; Steinholtz, K; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 35, (5) : 516-523
Stenlund, Therese; Ahlgren, Christina; Lindahl, Bernt; et al.
Stenlund, Therese; Slunga Birgander, L; Lindahl, B; et al.
European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation, Vol. 12, (1) : 5-11
Stenlund, Therese; Lindström, Britta; Granlund, Marie; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine
Stenlund, Therese; Nordin, Maria; Slunga-Järvholm, Lisbeth