"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-10

Forskare följer kreativa digitala industrin

NYHET Hur utvecklas innovation i den framväxande kreativa digitala industrin? Det ska undersökas av forskare från Umeå universitet under ledning av professor Jonny Holmström. Dohi Sweden, North Kingdom och Region Västerbotten medverkar i projektet.

Projektet som ska undersöka innovationsnätverk i den kreativa industrin kommer att ta upp frågan om vilka möjligheter och utmaningar den kreativa digitala industrin står inför när den formerar sig kring innovation.

Forskarna kommer att samarbeta med de två digitala medialabben North Kingdom och Dohi Sweden, vilka båda leder och driver innovationsnätverk, samt Region Västerbotten som policy makers. De två nätverken kompletterar varandra bra genom att nätverket som utgår från Skellefteåföretaget North Kingdom är i en mogen fas, samtidigt som nätverket runt Umeåföretaget Dohi Sweden är under uppbyggnad.

– Förhållandet mellan teori och praktik, forskning och konkret verksamhet, är grundläggande för detta projekt. I den framväxande kreativa industrin finns ett tydligt ansvar för forskare att samarbeta med viktiga aktörer i ekosystemet och bidra till värdeskapande processer. Detta projekt är en plattform för att göra just detta. Och jag kan inte se en bättre plats för att lansera ett projekt om den framväxande kreativa industrin än här i denna region, säger Jonny Holmström, forskningsledare inom gruppen IT-Management och professor vid institutionen för informatik, Umeå universitet.

Emanuel Dohi, VD och Creative Director på Dohi Sweden, betonar hur unik regionen i Västerbotten är i detta avseende:

– Det handlar om att skapa win win-situationer med kunder, samarbetspartners och kollegor. Det finns ingen konkurrens mellan aktörerna i denna region, bara samarbete, eftersom vi alla vill samma sak, att leva här och påverka globalt med våra idéer och innovationer. Nyfikenhet, lära och dela är nyckeln, genom att verkligen tro på det tjänar vi alla på samverkan, säger Emanuel Dohi.

Projektet finansieras av Vinnova.

Bilden ovan: Emanuel Dohi, vd för Dohi Sweden, och Jonny Holmström, professor vid institutionen för informatik.

För mer information, kontakta:

Jonny Holmströminstitutionen för informatik, Umeå universitet
E-post: jonny.holmstrom@informatik.umu.se
Tel: 070-519 3855

Redaktör: Mikael Hansson