"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-09

Forskare från hela världen samlade i Umeå

NYHET Forskare, beslutsfattare och opinionsbildare från vitt skilda delar av jorden har samlats vid Umeå universitet för att diskutera framtiden för Arktis. En av de frågor som självklart står i fokus under konferensen är klimatförändringarna.

ICASS IX eller 9th International Congress of Arctic Social Sciences öppnades på torsdagen och pågår till och med måndag 12 juni. Konferensen hålls vart tredje år på olika platser inom det arktiska området. Konferensen som har lockat cirka 800 deltagare från hela det arktiska området innebär en Grande finale för Umeå universitets roll som värduniversitet för den arktiska forskningsorganisationen IASSA, International Arctic Social Sciences Association, som står bakom konferensen.

Under söndagen väljs vem som tar över stafettpinnen och därmed får arrangera nästa konferens om tre år. Det står nu mellan universiteten i Tomsk (Ryssland), Anchorage (USA) eller Archangelsk/Iowa (Ryssland och USA). På söndag kväll avslöjas också vilka arktiska forskare i världen som vinner IASSA:s hederspris.

Arktis mår inte bra. Temperaturkurvan pekar stadigt uppåt, och klimatförändringarna är en av de frågor som står i fokus på ICASS IX.

– Vi hoppas konferensen ska utmynna i konkreta förslag på hur vi kan förbereda våra arktiska samhällen på vad som väntar, säger Peter Sköld, föreståndare för Arktisk centrum vid Umeå universitet och avgående ordförande i organisationen IASSA.

Att konferensen med forskare från vitt skilda håll i världen hålls i Umeå är ingen slump. Sverige och Umeå har tagit stora steg framåt på den arktiska forskningsarenan de senaste åren.

– Vårt nordliga läge och det faktum att vi har landets enda arktiska forskningscentrum med forskning som spänner över alla vetenskapsområden, gör att vi är rätt universitet att axla manteln som ledande kunskapskälla och nav för arktiska frågor, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Konferensprogrammet, med underrubriken People and Place, består av 22 parallella teman och över 900 föreläsningar om exempelvis urfolksrättigheter, miljö, turism, migration, hälsa, utbildning och sjukdomsspridning. Ett laddat spår är hur Arktis, där åtta länder med flera olika urfolk och nationaliteter ingår, ska samordnas och styras, och vilka ramverk och lagar som ska gälla för området.

En annan ekonomiskt och politiskt het fråga är hur områdets en gång svårtillgängliga naturresurser som mineraler, naturgas, olja och fisk nu ska utvinnas och utnyttjas på ett hållbart sätt, och vilka som bör äga rätten till dem.

För mer information, kontakta gärna:

Peter SköldFöreståndare, Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)Telefon: 090-786 63 47
E-post: peter.skold@umu.se

Gabriella NordinKoordinator, Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)Telefon: 090-786 56 44
E-post: gabriella.nordin@umu.se

Text: Ola Nilsson

Redaktör: Mattias Grundström Mitz