"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-11

Forskare inom arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik överskrider ämnesgränserna

NYHET Under lång tid har önskemål funnits hos lärare och forskare i arbetsterapi, sjukgymnastik och omvårdnad att närma sig varandra och hitta spännande former för samarbete. Som ett led i denna strävan arrangeras en dagslång tvärvetenskaplig forskningsdag i Vårdvetarhuset torsdag 12 maj. Medierna hälsas varmt välkomna.

Ute i den praktiska kliniken återfinns arbetsterapeuter, sjuksköterskor och sjukgymnaster ofta i multidisciplinära team, där de förväntas kunna samarbeta och där kvaliteten på det samarbete som skapas är det som kan skilja goda, effektiva och ändamålsenliga insatser för klienterna från mindre lyckade och verkningslösa insatser.

– Lärarna och forskarna inom de tre ämnena är mycket medvetna om att kunskap om varandras ämnen är grunden för att de som lärare, doktorander och forskare ska kunna bedriva undervisning, forskning och handledning som främjar utvecklingen av våra utbildningar. Det främjar dessutom skapandet av gränsöverskridande hälsoinriktade forskningsprojekt där vi kan nyttja varandras unika professioner optimalt och lära oss om och av varandra, säger Ulla Nygren, universitetsadjunkt och doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Hon ingår i en grupp med representanter från de olika ämnena, som tillsammans planerat en forskningsdag som hålls nu på torsdag den 12 maj, dit alla i Vårdvetarhuset är inbjudna: från studenter i grundutbildningen till seniora forskare och kliniskt verksamma medarbetare. Det finns också möjligheter för intresserade som inte har möjlighet att delta fysiskt att ta del av dagen genom en länk via internet (live 2011-05-12 8.30-16.00):
Videolänk

– Ett övergripande syfte med dagen är att få en inblick i vilken forskning som pågår i Vårdvetarhuset. Genom det hoppas vi kunna främja och skapa samarbete mellan våra olika ämnen och enheter, säger Ulla Nygren.

Dagen pågår 8.30-16.00 i Vårdvetarhusets aula, med fikapaus 9.45-10.15 och lunch 11.45 till 12.45. Under förmiddagen presenteras olika interventionsstudier från respektive ämne (arbetsterapi, sjukgymnastik, omvårdnad) och eftermiddagen inleds med presentation av forskningsläget vid de tre enheterna och därefter följer gruppdiskussioner i blandade grupper som syftar till att hitta former och konkreta exempel för samarbete. Se
Programmet för dagen

För mer information, kontakta gärna professor Birgitta Bernspång på: telefon 090-786 92 76
e-post biggan.bernspang@occupther.umu.se

Redaktör: Bertil Born