"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-07-24

Forskare inom katastrofmedicin besöker tunnelkonferens i Norge

NYHET Strategiska medel från Arktiskt centrum

Johan Hylander, doktorand inom katastrofmedicin vid Umeå universitet, deltog och presenterade vid konferensen International Symposium on Tunnel Safety and Security (ISTSS) i Stavanger, Norge mellan den 25 och 28 april 2023. Aktiviteten finansierades av Arktiskt centrum vid Umeå universitet.

Varför ville du åka till konferensen?

Jag reste till konferensen för att presentera min forskning och få diskutera med ledande forskare inom tunnelsäkerhet. Eftersom mitt doktorandprojekt handlar om sjukvårdens roll vid skadehändelser i vägtunnlar var det en väl lämpad konferens att medverka på.

Att konferensen var i Norge var också betydelsefullt. Norge med sina många vägtunnlar har en inhemsk expertis i hur räddningsinsats i vägtunnel kan bedrivas. Som tur är har Sverige varit förskonade från större skadehändelser i våra vägtunnlar, men det är viktigt att ha en viss beredskap. I exempelvis Stockholm pågår bygget av Förbifart Stockholm som kommer att vara 18 km lång och bestå av total 50 km vägtunnel. Om en större skadehändelse skulle inträffa i detta system behöver inblandade organisationer (exempelvis tunnelhållare, polis, räddningstjänst och ambulans) kunna hantera händelsen på ett smidigt sätt. I mitt doktorandprojekt har jag undersökt sjukvårdsledarens, den person som är ambulanspersonalens ”chef” på skadeplatsen, roll i att leda denna typ av insats för sjukvårdens räkning. I projektet har vi tagit fram en internetbaserad utbildning med fokus på tunnelstruktur, säkerhet och sjukvård. Jag presenterade en poster om hur kursen är uppbyggd.

Vad pratade ni om på konferensen?

Konferensen bestod av föreläsningar med olika teman som exempelvis bränder kopplad till fordon med alternativa drivmedel (exempelvis gasfordon och batteridrivna fordon), digitala stödsystem (bland annat användning av Wi-Fi för att lokalisera människor i vägtunnlar), och insatsledning (utvärderingar från övningar och verkliga händelser). Flera av dessa teman kunde kopplas till doktorandprojekt och jag har faktiskt tagit med flera relevanta abstract i avsnittet ”framtida utmaningar” i min avhandling. På så sätt har det varit en väldigt bra konferens för min del. Jag fick även möjlighet att dela med mig av mina forskningsresultat och diskutera med forskare från angränsande forskningsfält. En del av utmaningen i mitt forskningsfält är att avgöra när tunnelmiljön är säker eller ”tillräckligt säker” för att verka i, denna fråga gav upphov till många intressanta diskussioner.

Vad fick du för intryck av konferensen och hur gick den?

Mitt helhetsintryck av konferensen är att den var väldigt bra och lärorik. Jag har knutit kontakter som är viktiga för min fortsatta karriär. En spännande del av konferensen var något som kallades ”tunnelsafari”, i korthet en eftermiddag med utflykter till närliggande vägtunnlar (en av tunnlarna hade en korsning mitt i tunneln!). Vi åkte igenom de många och långa tunnelsystem som finns i närområdet och fick besöka ett pågående byggprojekt. Byggprojektet är en del av en större infrastruktursatsning i Norge där man bygger om E 39 mellan Kristiansand i söder och Trondheim i norr. För att minska transporttiden (det tar väldigt lång tid att åka runt berg eller över fjordar med hjälp av färja) behöver trafiken ledas ner i vägtunnlar under åtminstone en av fjordarna. Väldigt spektakulär ingenjörskonst, man planerar bland annat att bygga ett tunnelsystem närmare 400 m under havsnivån som även inkluderar rondeller. Det ska bli mycket spännande att följa detta projekt (läs mer här).

Men med den pågående övergången till mer ”grön” energi och fossilfria utsläpp behöver riskerna med alternativa energibärare i underjordisk infrastruktur beaktas (exempelvis värmepåverkan på vätgastankar), mer forskning behövs, och det ska bli intressant att följa forskningsfältets utveckling.

Bakgrund

International Symposium on Tunnel Safety and Security (ISTSS), en konferens för intresserade inom säkerhet kopplat till komplex infrastruktur såsom vägtunnlar och vägtunnelsystem. Här träffas företag och forskare för att diskutera och utbyta erfarenheter samt presentera lärdomar från övningar och försök. Johan Hylander kunde, tack vare medel från Arktiskt centrum, delta och presentera vid konferensen.