"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-24

Forskning - undervisning - teater: Att synliggöra, utmana och förändra stereotypa föreställningar om naturvetenskap och genus

Samarrangemang mellan Umeå centrum för genusstudier, Umeå School of Education och Teknisk-Naturvetenskapliga Fakulteten vid Umeå universitet.

Välkommen till en öppen presentation av ett pågående forsknings‐ och interventionsprojekt på lärarprogrammet! Projektet sker i samarbete med en teatergrupp i syfte att öka genusmedvetenheten hos blivande lärare.

I projektet utforskas lärarstudenters relation till lärande och undervisning i naturvetenskap: Hur förändras deras syn på naturvetenskap när såväl ämnesinnehåll som undervisning i ämnet belyses med ett kritiskt genusperspektiv? Hur stärks studenten i sin roll som blivande No-­lärare av en sådan vidgning av ämnesundervisningen eller på vilket sätt uttrycks ett motstånd mot att beakta sådana aspekter? Hur skapas identiteter som lärare i naturvetenskap och hur påverkas detta identitetsskapande av ämnesdidaktiska kunskaper och genus(o)medvetenhet?

Datum: 13/6 Tid: 10.15 (håller på cirka en timma) Plats: N430
Ladda hem affisch för mer information Alla är välkomna; ingen anmälan!
För information kontakta Eva Silfver: eva.silfver@matnv.umu.se

Redaktör: Elin Andersson