"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-10

Forskning i Umeå får stöd från Hjärt-Lungfonden

NYHET Bengt Johansson vid Institutionen får anslag från Hjärt-Lungfonden för att undersöka åldrande och dess riskfaktorer ur ett molekylärt och socialt perspektiv. Forskningen ska kunna översättas till behandlingar som kan fördröja åldrandeprocessen.

Text: Ola Nilsson

– Den här forskningen är möjlig tack vare gåvor från svenska folket till Hjärt-Lungfonden, säger anslagstagare, Bengt Johansson, professor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet.

De flesta patienter med medfödda hjärtfel kan idag förväntas uppnå vuxen ålder. Cirka 40 000 vuxna svenskar lever med medfödd hjärtsjukdom. Tyvärr utvecklar många patienter med tiden tillstånd som tyder på accelererat åldrande. Nu får Bengt Johansson i Umeå 800 000 kronor i anslag från Hjärt-Lungfonden för att undersöka åldrande och dess riskfaktorer ur ett molekylärt och socialt perspektiv. Forskningen ska kunna översättas till behandlingar som kan fördröja åldrandeprocessen.

Enastående medicinsk utveckling har lett till att de flesta patienterna med medfött hjärtfel kan förväntas uppnå vuxen ålder. Tyvärr utvecklar många patienter med tiden tillstånd som tyder på accelererat åldrande. Ett flertal åldersrelaterade tillstånd är således både vanligare och debuterar tidigare hos vuxna med medfödda hjärtfel.

Det övergripande syftet med projektet är att ur ett livstidsperspektiv klarlägga och kvantifiera skillnader i kronologisk och biologisk ålder hos personer med medfödda hjärtfel. Man kommer därmed att mäta indikatorer och riskfaktorer för tidigt åldrande under hela livet, från födseln upp till hög ålder.

Man kommer genomföra en studie där 288 nyfödda med medfött hjärtfel jämförs med 288 nyfödda som är friska.

Motsvarande mätningar görs även hos 500 vuxna 500 vuxna med medfödda hjärtfel och jämförs med 500 matchade kontroller. Kliniska, beteendemässiga, psykologiska och sociala prediktorer utvärderas även som förklarande faktorer.

Genom att använda både etablerade och nya biomarkörer kommer sannolikt evidens för tidig åldrandeprocess att påvisas hos vuxna med medfödda hjärtfel. Att undersöka åldrande ur ett molekylärt, kliniskt, beteendemässigt, psykologiskt och socialt perspektiv belyser både åldrandeprocessen i sig och dess riskfaktorer. Forskarnas förhoppning är att detta kan översättas till behandlingar som kan fördröja åldrandeprocessen.

– Genom forskningen kan vi rädda liv och ge människor fler friska levnadsår. Vi vill därför tacka alla givare som bidrar till livsavgörande genombrott i forskningen, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Kontakt

Bengt Johansson
Professor, överläkare
E-post
E-post