"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Bengt Johansson

Bengt Johansson

Jag är professor i kardiologi och kliniskt verksam och aktiv forskare inom medfödd hjärtsjukdom hos vuxna. Mitt pedagogiska uppdrag är att leda programrådet för läkarutbildningen vid Umeå universitet.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Enhet: Klinisk fysiologi

Jag är specialist och professor i kardiologi (hjärtsjukdomar) och som kliniker främst verksam inom medfödda hjärtfel hos vuxna och kardiovaskulär magnetkameradiagnostik. Min forskning är inriktad mot medfödd hjärtsjukdom hos vuxna. Den interdisciplinära och tvärprofessionella forskargruppen består av seniora forskare, postdoktorer och doktorander, för närvarande ca. 15 personer. Genom åren har jag undervisat på olika nivåer, främst inom kardiologi, men sedan 2021 axlat uppdraget som ordförande i programrådet för läkarutbildningen vid Umeå universitet vilket just nu är mitt huvudsakliga undervisningsuppdrag. Under de senaste åren har jag varit vice ordförande och nu ordförande i Svenska kardiologföreningen.

BMC Pulmonary Medicine, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Erelund, Sofia; Karp, Kjell; Arvidsson, Sandra; et al.
Scandinavian Cardiovascular Journal, Taylor & Francis 2023, Vol. 57, (1)
Hansén, Nike; Ljungberg, Johan; Bergdahl, Ingvar; et al.
European Journal of Cardiovascular Nursing, Oxford University Press 2023, Vol. 22, (4) : 339-344
Moons, Philip; Luyckx, Koen; Thomet, Corina; et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, Oxford University Press 2023, Vol. 78, (9) : 1581-1590
Simonsson, Emma; Levik Sandström, Sofi; Hedlund, Mattias; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2023, Vol. 44, (21) : 1927-1939
Yu Chen, Hao; Dina, Christian; Small, Aeron M.; et al.
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, American Heart Association 2022, Vol. 11, (9)
Lu, Chun-Wei; Wang, Jou-Kou; Yang, Hsiao-Ling; et al.
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, John Wiley & Sons 2022, Vol. 11, (14)
Meidell Blylod, Viktor; Rinnström, Daniel; Pennlert, Johanna; et al.
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, American Heart Association 2022, Vol. 11, (14)
Schophuus Jensen, Annette; Højsgaard Jørgensen, Troels; Christersson, Christina; et al.
Cardiology in the Young, Cambridge University Press 2022, Vol. 32 : 1432-1439
Ternrud, Linda; Hlebowicz, Joanna; Sandberg, Camilla; et al.
International Journal of Cardiology, Elsevier 2022, Vol. 363 : 30-39
Van Bulck, Liesbet; Kovacs, Adrienne H.; Goossens, Eva; et al.
European Journal of Cardiovascular Nursing, Sage Publications 2021, Vol. 20, (2) : 276-284
Bay, Annika; Lämås, Kristina; Berghammer, Malin; et al.
Health and Quality of Life Outcomes, BioMed Central 2021, Vol. 19, (1)
Callus, Edward; Pagliuca, Silvana; Boveri, Sara; et al.
Heart Rhythm, Vol. 18, (5) : 793-800
Casteigt, Benjamin; Samuel, Michelle; Laplante, Laurence; et al.
International Journal of Cardiology Congenital Heart Disease, Elsevier 2021, Vol. 5
Leibold, Allison; Eichler, Erin; Chung, Sukyung; et al.
European Journal of Cardiovascular Nursing, Oxford University Press 2021, Vol. 20, (1) : 48-55
Moons, Philip; Apers, Silke; Kovacs, Adrienne H.; et al.
Canadian Journal of Cardiology, Elsevier 2021, Vol. 37, (2) : 215-223
Moons, Philip; Luyckx, Koen; Thomet, Corina; et al.
American Journal of Cardiology, Elsevier 2021, Vol. 145 : 135-142
Moons, Philip; Luyckx, Koen; Thomet, Corina; et al.
Cardiology in the Young, Cambridge University Press 2021, Vol. 31, (6) : 992-997
Rinnström, Daniel; Dellborg, Mikael; Thilén, Ulf; et al.
Cardiology in the Young, Cambridge University Press 2021, Vol. 31, (5) : 792-798
Sandberg, Camilla; Crenshaw, Albert G.; Christersson, Christina; et al.
International Journal of Cardiology Congenital Heart Disease, Elsevier 2021, Vol. 4
Sandberg, Camilla; Crenshaw, Albert G.; Elçadi, Guilherme H.; et al.
International Journal of Cardiology, Elsevier 2021, Vol. 322 : 169-169
Sandberg, Camilla; Johansson, Karna; Christersson, Christina; et al.
Scandinavian Cardiovascular Journal, Taylor & Francis 2021, Vol. 55, (1) : 22-28
Sandström, Anette; Rinnström, Daniel; Kesek, Milos; et al.
International Journal of Cardiology Congenital Heart Disease, Elsevier 2021, Vol. 5
Sandström, Anette; Wikner, Anna; Rinnström, Daniel; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Skogby, Sandra; Bratt, Ewa-Lena; Johansson, Bengt; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (10)
Skogby, Sandra; Goossens, Eva; Johansson, Bengt; et al.
JAMA cardiology, American Medical Association (AMA) 2020, Vol. 5, (6) : 694-702
Chen, Hao Yu; Cairns, Benjamin J.; Small, Aeron M.; et al.
European Journal of Preventive Cardiology, Sage Publications 2020, Vol. 27, (10) : 1077-1087
Holbein, Christina E.; Peugh, James; Veldtman, Gruschen R.; et al.
Open heart, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 7, (2)
Holmgren, Anders; Ljungberg, Johan; Hultdin, Johan; et al.
Journal of Internal Medicine, John Wiley & Sons 2020, Vol. 288, (4) : 381-382
Johansson, Bengt
Heart Rhythm, Elsevier 2020, Vol. 17, (5) : 768-776
Levesque, Valerie; Laplante, Laurence; Shohoudi, Azadeh; et al.
International Journal of Cardiology, Elsevier 2020, Vol. 319 : 62-66
Sandberg, Camilla; Johansson, Karna; Christersson, Christina; et al.
International Journal of Cardiology, Elsevier 2020, Vol. 310 : 51-57
Skogby, Sandra; Moons, Philip; Johansson, Bengt; et al.
Scandinavian Cardiovascular Journal, Taylor & Francis 2020, Vol. 54, (5) : 300-305
Skoglund, Kristofer; Heimdahl, Joel; Mandalenakis, Zacharias; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2020, Vol. 41 : 1884-1884
Söderberg, Stefan; Holmgren, Anders; Ljungberg, Johan; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Van Bulck, Liesbet; Goossens, Eva; Luyckx, Koen; et al.
Berzelius symposium 99, The Cardiac Patient from Birth to Adulthood, Stockholm, Sweden, 21-22 February 2019.
Bay, Annika; Lämås, Kristina; Berghammer, Malin; et al.
Frontiers in Physiology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Hedlund, Mattias; Lindelöf, Nina; Johansson, Bengt; et al.
American Journal of Cardiology, Elsevier 2019, Vol. 124, (1) : 144-150
Holbein, Christina E.; Veldtman, Gruschen R.; Moons, Philip; et al.
Journal of Psychosomatic Research, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 2019, Vol. 124
Ko, Jong Mi; White, Kamila S.; Kovacs, Adrienne H.; et al.
IJC Heart & Vasculature, Elsevier 2019, Vol. 22 : 20-25
Larsson, Lena; Johansson, Bengt; Sandberg, Camilla; et al.
IJC Heart & Vasculature, Elsevier 2019, Vol. 22 : 13-17
Larsson, Lena; Johansson, Bengt; Wadell, Karin; et al.
International Journal of Cardiology, Elsevier 2019, Vol. 280 : 57-60
Larsson, Lena; Rinnström, Daniel; Sandberg, Camilla; et al.
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Taylor & Francis 2019, Vol. 79, (7) : 524-530
Ljungberg, Johan; Johansson, Bengt; Bergdahl, Ingvar; et al.
Scandinavian Cardiovascular Journal, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 53, (2) : 91-97
Ljungberg, Johan; Johansson, Bengt; Engström, Karl Gunnar; et al.
International Journal of Cardiology, Ireland: Elsevier 2019, Vol. 274 : 93-99
Moons, Philip; Luyckx, Koen; Dezutter, Jessie; et al.
Canadian Journal of Cardiology, Elsevier 2019, Vol. 35, (12) : 1842-1850
Moons, Philip; Luyckx, Koen; Kovacs, Adrienne H.; et al.
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 8, (2)
Otten, Julia; Andersson, Jonas; Ståhl, Jens; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2019, Vol. 40 : 1091-1091
Sandberg, Camilla; Crenshaw, A. G.; Elcadi, G. H.; et al.
Canadian Journal of Cardiology, Elsevier 2019, Vol. 35, (12) : 1815-1823
Sandberg, Camilla; Crenshaw, Albert G.; Elcadi, Guilherme H.; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2024
Bengt Johansson, professor i kardiologi

Bengt Johansson forskar om medfödda hjärtfel hos barn och arbetar för att tidigt kunna identifera risker för följdsjukdomar.

Medfödda hjärtfel – från vaggan till graven

Effekten av träningsprogram för personer med medfödda hjärtfel, visar en tydlig förbättring för uthållighet.