"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-16

Forskning och Framsteg: Skolan borde baseras på minnesforskning

NYHET Hjärnan aktiveras på olika sätt beroende på vilken lärandemetod som används. Inom forskningen talas det i dag ofta om distinktionen mellan aktiva och passiva lärandemetoder, där aktiva metoder främjar både lärande och senare skolprestationer positivt.

Mer kunskap om minnets funktion behövs för att skapa ett hållbart lärande i skolan, skriver Carola Wiklund-Hörnqvist och Sara Stillesjö vid Umeå universitet, i tidskriften Forskning och Framsteg.

Hjärnan aktiveras på olika sätt beroende på vilken lärandemetod som används. Inom forskningen talas det i dag ofta om distinktionen mellan aktiva och passiva lärandemetoder, där aktiva metoder främjar både lärande och senare skolprestationer positivt.

Olika former av lärandemetoder relaterar till de tre fundamentala minnesprocesserna: inkodning, lagring och framplockning. Att läsa samma text om och om igen förutsätter inkodning in i minnet och är en mer passiv lärandemetod. Att i stället förklara hur något fungerar under inlärningens gång ställer krav på framplockning från minnet vilket gör aktiviteten mer aktiv och resulterar i bättre hågkomst och påvisar högre grad av aktivitet i hjärnområden vi vet är kopplade till välkonsoliderade (väl inlärda) minnen.

Läs hela forskarkommentaren, publicerad i Forskning och Framsteg 2022-03-09.