"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-20

Forskningens dag har infektioner i fokus

NYHET Vad händer i kroppen vid sorkfeber, hur farliga är fästingburna infektioner och hur möter forskningen problemen med antibiotikaresistens. Det är några av de frågor som kommer att diskuteras under Forskningens dag 2014, som äger rum vid campus, Umeå universitet, söndag den 23 februari.

Under Forskningens dag, som denna gång går under temat Infektioner i fokus, kommer aktiva forskare från Umeå universitet att presentera sina resultat och idéer om forskningen på infektionsområdet för allmänheten.

Bland de ämnen som tas upp under dagen kan nämnas sorkfeber, problemen med fästingburna infektioner, att myggburna infektioner finns även på våra breddgrader. Andra ämnen som kommer att tas upp är hur forskarna arbetar för att utveckla nya effektiva antibiotika och även för att snabbare och på ett bättre sätt upptäcka antibiotikaresistenta infektioner.

Efter forskarnas presentationer avrundas dagen med en paneldebatt, där åhörarna får möjlighet att ställa frågor. Presentationer av de medverkande forskarna och den efterföljande paneldebatten leds av TV-journalisten Sverker Olofsson, som även är medicine hedersdoktor vid universitetet.

Forskningens dag, som arrangeras för sjuttonde gången i ordningen, hålls vid Umeå universitet, söndag den 23 februari klockan 12.00 – 16.00 i Samhällsvetarhuset, Lindellhallen, Hörsal A.

Fri entré och gratis förfriskningar. Alla är varmt välkomna!
Arrangör: Medicinska fakulteten, Umeå universitet.

Program12.00-12.05 Välkommen!
Torgny Stigbrand

12.05-12.25 Det är något virus...
Niklas Arnberg

12.25-12.45 Vad händer i kroppen vid sorkfeber?
Clas Ahlm

12.45-13.05 Myggvirus – också på våra breddgrader
Magnus Evander

13.05-13.25 Hur farliga är fästingburna infektioner?
Sven Bergström

13.25-14.00 Kaffepaus

14.00-14.20 Hur kan en bakterie känna av sin omgivning?
Jörgen Johansson

14.20-14.40 Våra utmanande svampinfektioner?
Constantin Urban

14.40-15.00 Vägen till nya antibiotika
Åsa Gylfe

15.00-15.20 Nya metoder att upptäcka antibiotikaresistenta infektioner
Anders Johansson

15.20-16 Avslutande diskussion
Sverker Olofsson

Läs mer om programmet här.
Här hittar du kontaktuppgifter till de medverkande forskarna.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz