"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-06

Forskningsmedel från FORTE till ett samarbetsprojekt om äldreomsorg

NYHET I årets allmänna utlysning av bidrag till forskning och forskare inom hälsa, arbetsliv och välfärd har Fortes styrelse beslutat att bevilja medel till Kristina Westerbergs forskningsprojekt om äldreomsorg.

En åldrande befolkning med ökande behov av vård, service och omsorg är en utmaning för många europeiska länder. Under dessa förhållanden måste välfärdsorganisationerna möta nya krav och utmaningar och de anställda kommer att påverkas på olika sätt. Föreliggande projekt är ett tre-årigt samarbetsprojekt mellan forskare från två europeiska länder, Sverige och Spanien, där arbetssituationen har både likheter och skillnader.

Syftet är att studera hur identifikation, engagemang och överengagemang utvecklas över tid och vidmakthålls hos ledare och personal i äldreomsorgen. Vidare undersöks hur proaktiva initiativ på olika organisationsnivåer kan påverka identifikation och engagemang, och vilka mönster som har betydelse för anställdas hälsa och vårdkvalitén i äldreomsorgen. Eventuella effekter av finansiell kris, upplevelse av rörlighet och säkerhet på arbetsmarknaden kommer också att vara en del i projektet i jämförelsen mellan de två länderna.

Läs mer: http://www.forte.se/sv/Publicerat/Nyheter/2015/313-miljoner-kronor-till-forskning-inom-halsa-arbetsliv-och-valfard/