"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-02

Forskningsmedel till USBE forskare

NYHET Vetenskapsrådet har beviljat 16,3 miljoner kronor till forskning inom utbildningsvetenskap samt 45,1 miljoner kronor till forskning inom medicin och hälsa till totalt 17 forskningsprojekt vid Umeå universitet.

Vi gratulerar professor Olle Westerlund som har fått 3,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskap, för det treåriga projektet: Effekter av vuxenutbildning vid förlust av anställning på övergång till postgymnasial utbildning, sysselsättning och inkomster. Vi gratulerar även professor Xavier de Luna och docent Ingeborg Waernbaum, statistik, som också deltar i projektet.
 

Grattis också till Professor Marie Wiberg som kommer att delta i ett projekt där Ewa Rolfsman, Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, beviljats 6,8 miljoner kronor: Vad kan vi lära av storskaliga internationella komparativa kunskapsmätningar för att utveckla den svenska skolan? Projektet är femårigt och även det finansierat av VR och området för utbildningsvetenskap.
 

Vi gratulerar också professor Xavier de Luna som medsökande med professor Gunnar Malmberg, Cedar,  för åren 2016 – 2018 erhållit 9 miljoner till för tre nya år för  Phactum projektet (Forte) efter en lyckad midterm utvärdering .

Läs vilka projekt vid Umeå universitet som fått beviljade medel från VR samt från Forte.

Redaktör: Susanne Schmidt