"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-01-31

Forskningsmöte - Vilt, vackert och världskänt biosfärsområde

NYHET Strax över ett dussin forskare deltog i fredags i ett andra förberedande forskningsmöte för att uppmuntra forskning i och om ett av väldens största biosfärområden, lokaliserat i norra Sverige.

Text: Anngelica Kristoferqvist

I en konferenssal på Umeå universitetet hade företrädare för biosfärområdet Vindelälven-Juhtatdahka och Arktiskt forskningscentrum vid Umeå Universitet (Arcum) i fredags bjudit in till ett möte för att samla forskare från vitt spridda discipliner och lyfta forskningen.

Arcums biträdande föreståndare Niklas Eklund framhöll Arcum som en liten organisation med stor räckvidd och hur den stöttar forskning om Arktis och därmed skulle kunna bidra till forskning om biosfärområdet. 

Elin Bergarp, koordinator för biosfärområdet Vindelälven-Juhtatdahka, berättade om biosfärområden i stort och specifikt om Vindelälven-Juhtatdahka. Hon förklarade vilka krav ett område måste uppfylla för att kvalificera till UNESCO:S lista över biosfärsområden och vilka möjligheter området erbjuder till forskning. Hon pratade även om utmaningar; stora avstånd, urbanisering, konkurrens om naturresurser och klimatförändringar. Elin berättade specifikt om den utvecklingsstrategi som biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka jobbar efter och visade ett utkast till forskningsstrategi, hur biosfärområdet kan fungera som ett levande labb och en arena för lärande. I strategin finns också förhoppningar om att området kan stärka kopplingen mellan forskning och policyutveckling; en yta för att testa och utvärdera nya arbetssätt och ny kunskap och hur området kan användas som arena för dialog och samverkan kring aktuella frågor.

Professor Emeritus Christer Nilsson, som genom sin forskningsbakgrund representerar både SLU och UMU, poängterade det gyllene läge som nu finns för att initiera forskning i och om biosfärområdet. Stöd verkar finnas på alla nivåer, från boende i området till svenska myndigheter och internationella organisationer. Han berättade också om resultaten från ett tidigare forskarmöte och behovet av att utveckla lokala lösningar på globala problem.

Niklas Eklund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 72