"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-24 Uppdaterad: 2023-08-09, 08:48

Nytt forskningsprojekt granskar strategier i den omtalade Lundin-rättegången

NYHET Åtal väcktes i slutet av 2021 i det uppmärksammade Lundin-målet. Under nästa år väntas rättegången starta i målet som förväntas bli det längsta i svensk historia. Ett nytt forskningsprojekt har beviljats anslag för att följa och analysera rättegången. –Detta ger en unik möjlighet att öka kunskapen om vilka förutsättningar som finns för utkrävande av ansvar för internationella brott som involverar företag säger Fanny Holm, medverkande forskare vid Umeå universitet.

Text: Linnéa Höök

I november 2021 väckte svenska åklagare åtal mot Lundin Energy och två av dess företrädare för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan under åren 1999 -2003. Målet förväntas bli det längsta i svensk historia och få internationell betydelse både rättsligt och politiskt. Fanny Holm, juris doktor vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet är en av forskarna som deltar i projektet.

– Rättegången handlar om att utreda företagsledares ansvar för krigsförbrytelser. Den är den första av sitt slag i Sverige och sällar sig till en internationell trend av försök att utkräva ansvar av företag för internationella brott och överträdelser av mänskliga rättigheter förklarar Fanny Holm.

Anslag ger möjlighet att analysera rättegången

Forskningsprojektets namn är ”Rättvisa och ansvarsutkrävande vid företags involvering i internationella brott. Rättsliga strider och strategier i Lundin-rättegången”. Projektansvarig är Isabel Schoulz vid Lunds universitet, och medverkande forskare är Dr Fanny Holm vid Umeå universitet samt Dr Nina Törnqvist vid Uppsala universitet. Projektet har tilldelats anslag om cirka 5 miljoner kronor av Riksbankens jubileumsfond. 

–Anslaget ger oss möjligheten att följa huvudförhandlingen genom observationer, att intervjua de rättsliga aktörerna och samla in det skriftliga materialet från förundersökning och rättegång samt att analysera detta omfattande material säger Fanny Holm.

Med målsättning att bidra med nya insikter

Projektet kommer att följa rättegången, och studeras genom såväl skriftliga källor, såsom rättskällor och officiell dokumentation, som rättegångsobservationer och intervjuer med de rättsliga aktörerna.

Målet med projektet är utforska och förstå de strategier och strider som skapas mellan rättsliga aktörer i rättegången mot Lundin Energy, och vilken roll dessa strategier spelar när det gäller utkrävande av ansvar av företag och företagsledare för medhjälp till internationella brott. Teoretiskt kommer projektet att bidra med nya insikter om strategier och strider mellan rättsliga aktörer med olika kapital i en internationellt betydelsefull rättegång. 

–Rättegången ger en unik möjlighet att öka kunskapen om vilka förutsättningar som finns för utkrävande av ansvar för internationella brott som involverar företag, hur olika aktörer använder internationell rätt i en nationell kontext, och hur de förhåller sig till den systemiska karaktären hos såväl internationella brott som företag, avslutar Fanny Holm. 

Kontakt

Fanny Holm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 11