Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 31 okt, 2014

Forskningsprojekt om hållbar norrländsk landsbygd tilldelas 6,18 miljoner från Vetenskapsrådet

NYHET Vetenskapsrådet har nu tagit beslut om projektbidrag i årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap. Anna Sofia Lundgren, professor i etnologi vid institutionen för kultur- och medievetenskaper tilldelas 6,18 miljoner kronor för projektet Rural moral: mening, mobilisering och medborgarskap i initiativ för hållbar norrländsk landsbygd.

Av totalt 1 108 inkomna ansökningar har 94 projekt beviljats bidrag. Tre projekt och forskare vid Umeå universitet har beviljats medel varav Anna Sofia Lundgrens projekt står för den största tilldelningen.

Kerstin Sahlin, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet kommenterar årets beslut:

– Söktrycket är fortsatt väldigt högt och beviljandegraden är lägre än vad vi hade hoppats, den är i nivå med förra året, 8,5 procent. Den jämna fördelningen i beviljandegrad mellan kvinnor och män fortsätter också. Bland beviljade anslag dominerar i år liksom i fjol den forskning som kommer att bedrivas vid de stora lärosätena.

Beviljat belopp till alla bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap sammantagna är drygt 432 miljoner kronor för hela bidragsperioden 2015-2019.

Anna Sofia Lundgren är sedan 1995 verksam som forskare och lärare vid institutionen för kultur- och medievetenskaper. Undervisningen sker huvudsakligen på Kulturanalysprogrammet.

Medsökande är Karin Ljuslinder, Bo Nilsson, Angelika Sjöstedt Landen från institutionen för kultur- och medievetenskaper och Madeleine Eriksson från institutionen för geografi och ekonomisk historia.

Se pressmeddelande från Vetenskapsrådet

Kontaktuppgifter Anna Sofia Lundgren:

annasofia.lundgren@kultmed.umu.se  

+46 90 786 62 64

Redaktör: Therese Högberg