Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-22

Forskningsprojekt ska utveckla forskningsfältet och studierna av sociala medier

NYHET Sociologiska institutionen och HUMlab vid Umeå universitet har beviljats anslag från STINT för ett fyraårigt samarbete med Centre for Social Media Research (CSMR) vid University of Westminster i London. Projektet leds av professor Simon Lindgren och kopplar samman två internationellt ledande noder inom forskningsområdet.

Syftet med projektet “Advancing Social Media Studies” är att bidra till att forma studier av sociala medier till ett sammanhållet forskningsfält. Projektet består av utbytesprogram för masterstudenter, doktorander, lärare och forskare såväl som en serie workshops och konferenser.Projektet leds av professor Simon Lindgren och kopplar samman två internationellt ledande noder inom forskningsområdet. CSMR har redan startat en internationell masterutbildning i Sociala Medier, och har tillsatt professorer i ämnet. HUMlab å sin sida ligger steget före när det gäller teknologisk infrastruktur och fysiska labbmiljöer för studenter och forskare.— Det här projektet är en utmärkt förstärkning av HUMlabs långsiktiga samarbete med Simon Lindgrens forskargrupp vid Sociologiska institutionen, och det ligger också i linje med vår strävan att knyta till oss internationellt starka partners kring viktiga forskningsutmaningar, säger Patrik Svensson, föreståndare för HUMlab.Professor David Gauntlett, University of Westminster leder CSMR och kommer att driva “Advancing Social Media Studies” ihop med Simon Lindgren.— Vi ser mycket fram emot möjligheten att utveckla vårt samarbete genom det här projektet, och det finns en enorm potential i mötet mellan CSMR och umeågruppen, säger han.I projektgruppen ingår också professor Mikael Wiberg, Informatik, Umeå universitet och professor Christian Fuchs som är professor i Sociala Medier vid University of Westminster. Christian ser mycket framemot samarbetet och säger:— Detta projekt möjliggör en utveckling av forskningsfältet och studier av sociala medier och kommer att engagera både forskare, postdocs och doktorander internationellt. Båda universiteten har forskargrupper och forskarmiljöer som ligger i framkant när det gäller studier av sociala medier och internets betydelse för samhälle, ekonomi, kultur och politik. Dessutom pågår mycket debatt omkring internet, både i Sverige och i Storbritannien, vilket gör länderna till utmärkta miljöer för ett sådant här samarbete.Workshops kommer att hållas alternerande i London och Umeå, och projektet avslutas 2017 med en stor internationell konferens vid CSMR. Dessförinnan arrangeras också en projektkonferens med inbjudna världsledande keynotes i HUMlab 2016. En del av projektet går ut på att överbrygga gapet mellan forskning och innovation, vilket kommer till uttryck genom samarbeten med bland annat British Library och TATE.
— Ett annat långsiktigt mål är att föra in ytterligare internationella parter i nätverket för att etablera en internationell forskarskola i studier av sociala medier, berättar Simon Lindgren.