"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-17

Forskningspropositionen går inte i mål

NYHET Sveriges unga akademi menar att "årets forskningsproposition innehåller flera initiativ i linje med de reformer vi efterlyst i vår inlaga 'Vägen till Friare och Djärvare Forskning'”.

Men de fortsätter: "... årets proposition når inte hela vägen fram till ett klimat för friare och djärvare forskning. Fortfarande åsidosätts stora summor för snävt definierade industrinära forskningsfält utan uppenbar konkurrensutsättning.
Och medan ett antal områden särskilt prioriteras lämnas stora delar av humaniora och samhällsvetenskap helt utan omnämnande eller specificerade planer. Ett så begränsat perspektiv på vetenskap utgör ett fortsatt hinder för Sverige att utvecklas som forskningsnation."

Läs hela uttalandet från Sveriges unga akademi på sverigesungaakademi.se

Redaktör: Per Melander