"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-04-19

Forskningssamarbeten mellan Umeå universitet och Sydafrika får miljonanslag

NYHET Två forskningsprojekt vid Umeå universitet får totalt cirka 1,1 miljoner kronor i forskningsanslag från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).

Tillsammans med Vetenskapsrådet, Forma och Forte ger STINT forskningsanslag på totalt 4,1 miljoner kronor till 10 projekt i satsningen South Africa – Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation för perioden 2017–2020. Den sydafrikanska forskningsfonden National Research Foundation (NRF) finansierar de sydafrikanska deltagarna på motsvarande nivå.

Innovationer inom hälso- och sjukvård i Norrland och Sydafrika

Forskare vid Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet och kollegor vid University of Western Cape får anslag för projektet Health Policy and Systems Research: strengthening community-based health systems. Projektet syftar till att studera och utvärdera samhällsförankrad hälso- och sjukvård i olika kontexter. Projektet får totalt cirka 1,2 miljoner kronor, med lika stora anslag från STINT och NRF.

Anna-Karin Hurtig.
Foto: Mattias Pettersson.

– Detta projekt kommer ge oss möjlighet att samarbeta med världsledande hälsosystemforskare från Sydafrika. Vi kommer att studera innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården både i Norrlands inland och på landsbygdens Sydafrika, säger Anna-Karin Hurtig, som är professor vid Enheten för epidemiologi och global hälsa och en av projektledarna för projektet.

Studerar etnicitetsspecifika fetma-relaterade hälsoproblem

Det andra projektet som får forskningsanslag från STINT är Ectopic fat deposition and insulin resistance: understanding the link in black SA women. I projektet samarbetar Umeå universitet och South African Medical Research Council för att träna forskare i nya diagnostikmetoder för typ 2-diabetes. I det redan pågående samarbetet undersöks kopplingen mellan ektopisk fettlagring (i muskler, lever och bukspottkörtel) och utveckling av typ 2-diabetes hos överviktiga sydafrikanska kvinnor.

Genom samarbetet med sydafrikanska diabetesforskare har projektet redan bidragit till bättre kunskaper om varför överviktiga Sydafrika kvinnor har en förhöjd risk att utveckla typ 2-diabetes, men också om andra etnicitetsspecifika fetma-relaterade hälsoproblem. Projektet får totalt cirka 1,1 miljoner kronor, varav ca 500 000 kronor från STINT och 600 000 kronor från NRF.

Tommy Olsson.
Foto: Mikael Lundgren.

– Dessa medel underlättar kraftfullt ett fortsatt spännande samarbete som förväntas bidra till nya insikter om hur fetma-relaterad sjuklighet, särskilt typ 2-diabetes, kan förebyggas och behandlas i olika etniska grupper, säger Tommy Olsson, som är professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och projektledare.

Mer information om forskningsanslagen från STINT: www.stint.se/se/nyheter/var/newsID/558

Mer information om samarbetet med University of Western Cape

För mer information om forskningsprojekten, vänligen kontakta:

Anna-Karin Hurtig, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitetTelefon: 090-785 11 64
E-post: anna-karin.hurtig@umu.se

Tommy Olsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitetTelefon: 090-785 18 45
E-post: Tommy.G.Olsson@umu.se

Redaktör: Daniel Harju