"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-07

Förslag för att öka andelen behöriga lärare

NYHET I Norr- och Västerbotten pågår en omfattande etablering av nya företag och expansion av befintliga. En väl fungerande skola med utbildade lärare är nödvändig för regionens möjlighet att attrahera kompetens. Bristen på lärare är en utmaning. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har därför analyserat situationen och tagit fram förslag på åtgärder för att öka andelen behöriga lärare.

Text: Marie Oskarsson

Under ett år har en arbetsgrupp vid Kungliga ingenjörsakademien (IVA) arbetat för att lägga fram förslag på hur lärarbristen ska mötas. Fokus har varit på matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknik.

Från Umeå universitet medverkar Karolina Broman, docent och universitetslektor vid Institututionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik och Lars-Erik Lauritz, föreståndare för Lärarhögskolan och lektor vid polisutbildningen

– Lärosäten i norra Sverige har en utmanande och viktig uppgift framför sig. Vi vet att delar av våra regioner expanderar kraftigt  och välutbildade duktiga förskollärare och lärare en väsentlig del av regionernas expansion. Det ställs krav på att förskola och skola ska expandera och utbilda fler barn och unga. Tyvärr ser vi att vi har fortsatt svårt att fylla våra studieplatser, säger Lars-Erik Lauritz.

– Lärarbristen och studentrekrytering till lärarutbildning måste tas på stort allvar av alla aktörer. I det arbetet kan rapporten från IVA vara en inspirationsgivare, säger Karolina Broman.

Exempel på förslag från IVA för att minska lärarbristen:

  • Öka antalet kombinationsutbildningar som ger dubbla examina. Kombinerade utbildningar bör erbjudas inom fler områden som kan förenas med lärarutbildningen. Exempelvis skulle utbildningar med dubbla examina kunna erbjudas på stora lärosäten eller på de lärosäten som ligger i städer och regioner med stor lärarbrist.
  • Öka och underlätta karriärväxling till läraryrket för att fler ska kunna bli lärare.
  • Öka antalet förenade anställningar – lärarpar  industrier, akademi (studenter) och skolor paras ihop för att erbjuda förenade anställningar där industrierna ”tecknar upp sig” med en del av arbetstiden för att vara i skolan. Dessa lärarpar kan ”täcka upp” där exempelvis tekniklärare saknas. Ingenjören står för det tekniska sakinnehållet och läraren för pedagogiken.

Läs mer om rapporten i IVAS pressmeddelande där du också kan ladda hem rapporten

För mer information kontakta gärna

Lars-Erik Lauritz
Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 27
Karolina Broman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 81