"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-01

Fortsatt AACSB-ackreditering för Handelshögskolan

NYHET Handelshögskolan vid Umeå universitet har fått fortsatt ackreditering från AACSB (Association to Advance Colleigate Schools of Business) som är ett internationellt kvalitetssystem för handelshögskolor. Initialt ackrediterades Handelshögskolans ekonomprogram 2018. Ackrediteringen omprövas vart femte år.

– Det här är ett kvitto på att vår forskning och utbildning håller hög kvalitet. Det betyder också att utbildningen vilar på vetenskaplig grund, är relevant och innehåller samverkan med näringsliv och offentlig sektor, säger rektor Sofia Lundberg.

Handelshögskolan vid Umeå universitet fortsätter i och med detta att tillhöra de 10 % av handelshögskolor världen över som innehar denna ackreditering. Granskningen av Handelshögskolan gjordes i november 2022 av ett internationellt team bestående av rektorer från andra handelshögskolor i Europa. I slutet av januari beslutade styrelsen för AACSB att tilldela Handelshögskolan ytterligare fem års ackreditering.

En AACSB ackreditering är väldigt viktig av flera anledningar. Den har visat sig vara av värde i samband med internationell rekrytering av såväl studenter som lärare och forskare. Ackrediteringen är också viktig i det strategiska arbetet.  Kvalitetssystemet och ackrediteringen enligt AACSB bygger på 9 internationella standarder, som ger ett ramverk för systematiskt utvecklingsarbete och uppföljning av verksamheten.

Som en del av AACSB är vi del av en rörelse som gemensamt bidrar till utveckling och högre kvalitet på utbildning runt om i världen. I nätverket delar vi erfarenheter, kunskap och inspirerar till innovation och utveckling till nytta för oss och samhället i stort. Organisationens samlade styrka bygger på olika perspektiv, ett globalt tankesätt och ett engagemang för att göra skillnad. Liksom Handelshögskolan har AACSB ett starkt engagemang i hållbar utveckling. Det grundar sig i ett ansvar och en möjlighet att genom utbildning och forskning göra skillnad och därigenom bidra till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar.

– De återkommande externa granskningarna säkerställer hög kvalitetsnivå i varför och hur vi gör saker och att vi kontinuerligt förbättras. Ackrediteringen är ett utfall av allt som görs på daglig basis och ett resultat av våra duktiga medarbetares engagemang i verksamheten säger Anna Strömbom som är ansvarig för kvalitetssystemet.