"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-17

Fortsatt starkt begränsad närvaro på campus fram till sommaren

NYHET Den restriktiva inställningen till vistelse på campus som har gällt sedan november kommer att fortsätta vårterminen ut. Rektor har nu beslutat om vilka anpassningar av verksamheten som är nödvändiga till följd av pandemin. Medarbetare som kan ska fortsätta arbeta hemma och studenter ska räkna med fortsatt anpassad undervisning och anpassade examinationer i stor utsträckning.

Text: Anna Lawrence

– Jag och hela universitetsledningen är oerhört tacksamma för allt arbete, ansvar och engagemang, som medarbetare och studenter har bidragit med hittills under pandemin, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet. Men vi befinner oss fortfarande i en svår och högst osäker situation. För att ge förutsättningar att planera verksamheten har vi nu fattat beslut om att behålla en strikt linje utifrån pandemiläget – ett beslut som sträcker sig ända fram till sommaren.

Genom att vi hjälps åt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, håller avstånd och undviker att vara på campus om det inte är nödvändigt, räddar vi inte bara liv och tar ett samhälleligt ansvar, utan gör också att universitetet kan fortsätta hålla öppet för den verksamhet som behöver ske på campus och i tentamenssalar.

– Det förväntas mycket av varje enskild individ, men jag är övertygad om att vi tillsammans kan vända den här negativa situationen till något positivt och komma stärkta ur det här, fortsätter Hans Adolfsson.

Tidigare beslut och information om vad som gäller för kommunicering av resultat på prov, åtgärder för salstentamina, delegering av beslut, avsteg från kursplan och flytt av kurs, modul, provtillfälle samt avsteg från utbildningsplan hittar du numera i det nya beslutet.

Beslutet träder i kraft redan den 18 december 2020 och är giltigt ända fram till vårterminens slut den 7 juni 2021.

Snarast möjligt kommer umu.se/covid-19 samt covid-informationen för studenter på umu.se/student att uppdateras med de nya uppgifterna. Följ uppdateringarna under Senast uppdaterat.