"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-19

Fortsätter begränsa den fysiska kontakten

NYHET På grund av att smittspridningen ökar i länet vidtog universitetet i förra veckan skärpta åtgärder för att framförallt minska närvaron på campus och begränsa antalet personer som behöver träffas fysiskt. Många medarbetare jobbar nu hemifrån och möts digitalt, och merparten av undervisningen har digitala inslag.

Text: Camilla Bergvall

– Vi har ett nära samarbete med det regionala smittskyddet, och det är viktigt att vi fortsätter hjälpas åt för att bromsa smittspridningen och att vi alla tar vårt personliga ansvar. De åtgärder vi vidtog förra veckan är en förutsättning för att vi även framöver ska kunna hålla universitetet öppet och genomföra nödvändiga undervisningsmoment på campus, som exempelvis vissa laborationer och examinationer, säger rektor Hans Adolfsson.

Vikten av att landets lärosäten tar ett stort ansvar i det rådande läget var också något som Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, uttryckte på en presskonferens under onsdagen.  

– Många studenter är unga vuxna som enligt Folkhälsomyndigheten är drivande i smittspridningen. Jag är därför mycket glad över att landets lärosäten snabbt har ställt om till mer av digital undervisning nu när läget kräver det, och jag är övertygad om att de åtgärder vi vidtagit är en viktig förklaring till att vi faktiskt inte får rapporter om stor smittspridning i samband med undervisning eller undervisningsmoment. Det är tydligt att universitet och högskolor dragit lärdomar av vårens totala nedstängning, något som vi vill undvika framöver.

I veckan kom också besked från regeringen att endast åtta personer får delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att minska smittspridningen. Förbudet gäller från och med 24 november och fyra veckor framåt.

– Universitetets undervisning omfattas inte formellt av förbudet, men nu behöver undervisande personal göra noggranna avvägningar om när det verkligen är nödvändigt att ha moment med fysisk närvaro på campus. Exempelvis bör salstentamina endast genomföras när andra alternativ inte är möjliga utifrån krav på rättssäkerhet och rimliga krav på kvalitet. Om moment med fysisk närvaro ska genomföras ska grupperna vara små och sammanhållna. Utgångspunkten är att stor restriktivitet gäller för närvaro i universitetets lokaler, och det är fortsatt viktigt att vi alla följer de rådande rekommendationerna, säger Hans Adolfsson.

Läs mer om vad som gäller vid universitetet