"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-07

Framåt med Umeå universitet

NYHET Umeå universitet har inlett kampanjen Framåt med Umeå universitet för att utveckla dialogen och samarbetet mellan universitetet och näringslivet.

Ett annat syfte med kampanjen är att finansiera samarbetsprojekt inom forskning och utveckling. Göran Sandbergs mål är att kampanjen ska ha resulterat i ett flertal nya samarbetsprojekt innan han slutar som rektor den sista juni i år.
– De statliga anslagen och bidragen från forskningsråden utgör vår huvudsakliga finansiering. Genom att öka den privata finansieringen av forskning vid Umeå universitet kan vi stärka vår konkurrenskraft och höja våra ambitioner ytterligare. Vi vill också betona den ömsesidiga nytta som samarbete med universitet ska leda till, säger Göran Sandberg.

Kampanjen syftar inte till att primärt erhålla oreserverade donationer utan till att hitta samarbeten som är till nytta för båda parter.

Sex områden lyfts fram

  • Grön teknik
  • Industriell IT
  • Medicin för patientnytta
  • Design, arkitektur och kultur
  • Samisk forskning
  • Hållbar ekonomi

– Det är områden som vi bedömer vara viktiga för universitetets utveckling, men det är också områden där vi hoppas och tror att forskningsresultat kan bli till stor nytta för samhälle och näringsliv, säger Ulf Edlund, prorektor för samverkan och ordförande i kampanjens styrgrupp.

Till sin hjälp har rektor utsett en kampanjkommitté som leds av före detta universitetskansler professor Sigbrit Franke.
– Umeå universitet vill vara lyhört inför samhällets och företagens behov. Vi hoppas att företag och andra aktörer vill samarbeta med oss och därigenom stärka forskning och utveckling både i Sverige och i regionen, säger Sigbrit Franke.

Pågår i fyra år

Kampanjen vänder sig till näringsliv, organisationer, stiftelser och privatpersoner och ska pågå i fyra år.

Förutom Sigbrit Franke ingår följande personer i kampanjkommittén:Eva Bonnier, bokförläggareChris Heister, landshövding
Göran Johnsson, f d metallordförande 
Peter Kopelman, direktör

Daniel Sachs, verkställande direktör

Läs mer på www.umu.se/framat

Redaktör: Carina Dahlberg