"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-25

Framstående fiskekolog går i pension

NYHET Den internationellt erkände biologen Lennart Perssons bidrag till ekologisk forskning har varit mycket stor. Kemiskt biologisk centrum arrangerade förra veckan ett stort symposium, The Asymmetri summit, i samband med att han nu går i pension.

– Det känns mycket hedrande att bli uppvaktad på detta sätt, framför allt att så många internationella forskarkollegor och tidigare doktorander och postdoktorer deltog i aktiviteterna. Jag är också mycket imponerad av den vetenskapliga kvalitet som de olika föredragen höll, säger Lennart Persson, professor i akvatisk ekologi vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Symposiet hade fokus på dynamiken hos populationer där individen växer i storlek under en stor del av sin livsperiod, och effekterna av detta på ekologiska samhällen. Ekologiska interaktioner innebär relationer där individer av samma eller olika art påverkar varandras utveckling och de flesta interaktionerna är asymmetriska.

Lennart Perssons forskning gäller akvatisk biologi, framför allt biologisk mångfald och populationsdynamik. Han undersöker i sin forskning den stora variation i storlek som finns inom en och samma art och han studerar också samspelet mellan rovfisk och bytesfisk.

Lennart Persson har omkullkastat flera gamla paradigm inom akvatisk ekologi.

Program för the Assymmetri Summit 14-15 februari

Biografi Lennart Persson:

Biologen Lennart Persson föddes år 1948 i Oskarshamn. Han disputerade 1982 vid Lunds universitet. Sedan flyttade han till Umeå 1987 där han först anställdes som universitetslektor vid Umeå universitet för att senare bli professor i akvatisk biologi. Lennart Persson invaldes år 2006 som ledamot av Kungliga vetenskapsakademin i klassen biologiska vetenskaper. Han har varit ledamot i och ordförande för flera beredningsgrupper i dåvarande Skogs- och Jordbrukets forskningsråd (SJFR) och Vetenskapsrådet. År 2001 var han Killam Guest Professor vid universitetet i Calgary, Kanada.

Redaktör: Ingrid Söderbergh