"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-04

Framställda molekyler som lurar virus att fästa

NYHET Pandemier orsakade av virus utgör hot mot den globala folkhälsan. Trots detta finns ytterst få läkemedel för behandling av virussjukdomar. Emil Johansson har i sitt avhandlingsarbete utvecklat molekyler som binder till virus och därmed blockerar viruset från att infektera celler och orsaka sjukdom. Han försvarar sin avhandling fredagen den 21 maj vid Umeå universitet.

Text: Ingrid Söderbergh

– Molekylerna som jag framställde användes till att studera effekten på virusinfektion av celler, samt för att utvärdera och validera potentialen att utveckla nya typer av antivirala läkemedel, säger Emil Johansson, doktorand på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Virus är intracellulära parasiter som är beroende av att infektera en värdcell för att föröka sig. Detta sker genom att virus känner igen specifika strukturer på värdcellens yta och hakar fast vid dessa. Denna vidhäftning lurar cellen att släppa in virus, som på insidan frisätter sitt genetiska material och manipulerar cellen till att producera ett stort antal viruspartiklar. De nyproducerade viruspartiklarna lämnar sedan cellen, vilket ofta resulterar i att cellen dör.

Trots att virus upptäcktes redan 1898, finns i dag endast ett fåtal antivirala läkemedel på marknaden som kan användas mot både kända och nya sjukdomsframkallande virus. Konsekvenserna av detta är uppenbara under den pågående covid-19-pandemin som orsakas av coronavirus där vacciner först utvecklades då pandemin var ett faktum.

Ett sätt att stoppa virus från att infektera celler och orsaka sjukdom är att blockera vidhäftning medan ett annat sätt är att förhindra virus att frisätta sitt genetiska material. I sin avhandling har Emil Johansson forskat fram molekyler som blockerar dessa processer hos Coxsackievirus A24v och Adenovirus 37. Båda orsakar allvarliga, men ej livshotande ögonsjukdomar.

Emil Johansson har framställt molekyler som härmar strukturer på värdcellens yta och därmed luras virus till att fästa till molekylerna istället för till ytan på cellen.

– Detta gör att vidhäftning inte sker och den efterföljande infektionen uteblir. Kroppens eget immunsystem kan då rensa bort dessa viruspartiklar, förklarar han.

Emil Johansson har också framställt molekyler som stabiliserar viruspartikeln och därmed försvårar frisättning av det genetiska materialet och därmed förhindrar infektion.

Emil Johansson är uppvuxen i Södra Sunderbyn utanför Luleå och avlade naturvetenskaplig kandidatexamen i kemi vid Umeå universitet 2015 efter studier på Life Science-programmet. Kort därefter började han doktorera inom organisk kemi vid Umeå universitet.

Läs hela avhandlingen

Pressbilder

Läs ett tidigare reportage om Emil Johansson

Om disputationen:

Fredagen den 21 maj försvarar Emil Johansson, Kemiska institutionen vid Umeå universitet sin avhandling med titeln: Tailored conjugates of N-acetylneuraminic acid and small molecules that block virus cell attachment and entry.

Disputationen äger rum klockan 09:00 i Glasburen, KBC-huset, Umeå universitet, och sker på engelska. Fakultetsopponent är Professor Geert-Jan Boons, Department of Pharmaceutical Sciences and Chemistry, University of Utrecht, Netherlands.