Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskarutbildning i kemi

Vi erbjuder forskarutbildning inom ett brett urval av delområden inom ämnet kemi. Till våra tre större forskningsområden ingår biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi.

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet med över 200 anställda, varav 40-50 är forskarstuderande. Rekrytering av forskarstuderande sker både nationellt och internationellt och för närvarande har institutionen doktorander från ett tjugotal olika länder.

Målet med utbildningen är att lära sig forska, vilket oftast sker i samarbete med andra forskare, samt att kunna presentera forskning på en hög professionell nivå. Varje doktorand tillhör en av institutionens forskargrupper, vilka består av både doktorander, post-doktorer och seniora forskare.

Forskarutbildningen innefattar även en kursdel som förmedlar de grundläggande färdigheterna en framgångsrik forskare måste ha. Här ingår även kurser som kan relateras till forskningsmetodik, till exempel muntlig och skriftlig framställning, etik och projektledning. Doktorander brukar regelbundet presentera sina vetenskapliga arbeten på nationella och internationella konferenser.

Du som är intresserad av en forskarutbildning inom ämnet kemi kan kontakta forskargrupper som driver projekt som passar dina vetenskapliga intressen. Antagning till forskarutbildning sker endast efter utlysning av doktorandtjänst.

Läs mer om forskningen vid Kemiska institutionen

Aktuell avhandling

Tillverkar molekyler som fastnar på felveckade proteiner
Tillverkar molekyler som fastnar på felveckade proteiner

Molekylerna binder till amyloida plack och kan störa molekylära processer som leder till att nervceller dör.

Nya rön om vattendelningsreaktionen i fotosystem II
Nya rön om vattendelningsreaktionen i fotosystem II

Caspers avhandling diskuterar vilka vattenmolekyler som är de reaktiva och hur den reaktionen fortskrider.

Utvecklar metod för bestämning av cytostatika och tungmetalljoner
Utvecklar metod för bestämning av cytostatika och tungmetalljoner

Fokus i avhandlingen är att utveckla biosensorytor för detektion av läkemedel för cancerbehandling.

Studieplaner

Kemi

Kemi (lic)

Beräkningsvetenskap

Studierektor