"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-01

Framtidens digitala och flexibla arbetsliv

NYHET Covid-19 har haft stor påverkan på vårt arbetsliv och under de senaste två åren har vi alla i hög grad arbetat hemma för att minska och motverka smittspridningen i samhället. Sedan några veckor tillbaka förväntas vi ha återgått till våra normala arbetsplatser. Många arbetsplatser står inför den stora utmaningen att hitta ”det nya normala” vad gäller närvaro på arbetsplatsen kontra ett flexibelt förhållningsätt gällande distansarbete.

Digital tvilling av Campus

Tidigare i år har Akademiska Hus fotat och 3D-skannat alla rum och ytor på universitetet för att ta fram en digital tvilling av Campus Umeå. Den digitala modellen har sedan fyllts med information och kopplats till fastighetssystem och datakällor. I slutprodukten kan man röra sig runt i lokalerna, ungefär som i Google Streetview. Modellen ska användas både för administration och för utveckling av lokalerna och lokalanvändningen. Förhoppningen är att det ska underlätta arbetet med ett smartare nyttjande av befintliga lokaler, energieffektivisering och en mer effektiv service.

Projekt i samarbete med Akademiska Hus

Pedagogiska institutionen har nyligen påbörjat ett projekt som leds av Eva Mårell-Olsson där UmU:s digitala tvilling används för att simulera och återskapa medarbetarnas arbetsplatser. Eva har i tidigare forskningsprojekt undersökt hur AI-baserad teknik kan utvecklas och tillämpas för att främja svårt sjuka barns interaktion med sina klasskamrater och lärare samt främja deras känsla av tillhörighet och inkludering med att ta del av den vanliga skolvardagen virtuellt. Syftet med det nya projektet är att medarbetare som jobbar hemifrån ska få känslan av att de befinner sig på jobbet. Genom att använda tekniker som exempelvis Ansiktsigenkänning går det på sikt att kartlägga vilka medarbetare som befinner sig i den virtuella arbetsplatsen respektive på den fysiska arbetsplatsen. Med hjälp av enkel programmering kommer var och en även kunna göra egna inställningar för att optimera den fysiska arbetsmiljön.

Ny teknik innebär nya möjligheter och utmaningar

Simon Wolming, prefekt vid Pedagogiska institutionen, är optimistisk och positiv till den nya tekniken då den eventuellt kan innebära att medarbetare virtuellt kan sitta på sin vanliga arbetsplats under dagtid.

- Jag har alltid varit en förespråkare av en hög närvaro på arbetsplatsen då vi sett tydliga effekter på medarbetarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Jag räknar också med att kostnaderna för fysisk arbetsmiljö kommer att minska då man via programmering kan ändra inställningar på skrivbord, stolar, belysning, mm, förklarar Simon.

Medarbetare ska själva kunna på ett enkelt sätt skapa sin egna optimala fysiska arbetsmiljö, utifrån individuella behov. Förhoppningen är även att den psykosociala arbetsmiljön ska gynnas av den nya tekniken. Eftersom lokalerna kan återskapas via den digitala tvillingen kan medarbetarna på ett enkelt sätt genomföra möten, gå till fikarummet etc. i den virtuella miljön.

- Vi vill gärna ligga i framkant och använda oss av spjutspetsteknik, säger Simon som hoppas att Pedagogiska institutionen kan bli Sveriges modernaste arbetsplats.

Det virtuella kontoret kan bli så skönt att vara i att det finns en risk att medarbetarna inte vill komma tillbaka till den fysiska arbetsplatsen.

Eva Mårell-Olsson som känner väl till tekniken och provat den i tidigare projekt menar att det även finns utmaningar att förhålla sig till.

- Det virtuella kontoret kan bli så skönt att vara i att det finns en risk att medarbetarna inte vill komma tillbaka till den fysiska arbetsplatsen. Även tekniken med ansiktsigenkänning kan utgöra en risk att det kan missbrukas och uppfattas som om ledningen kontrollerar medarbetarna, dvs kontrollerar om de arbetar i den virtuella eller på fysiska arbetsplatsen, förklarar Eva.

Kommande arbete inom projektet

I projektet planeras nu ett antal workshops med universitetsanställda. Med inspiration från aktionsforskning och i kombination med designbaserade forskningsmetoder kommer de medverkande att i omgångar få testa och ge sina synpunkter på den tekniska funktionaliteten för att möjliggöra fortsatt utveckling.

- Tanken med våra workshops är att kunna inta ett holistiskt perspektiv, pedagogiskt såväl som tekniskt, med en explorativ forskningsansats på anpassning och utveckling av en applikation i syfte att ge hemarbetande personal möjlighet att interagera och få dem att känna sig inkluderade i arbetsplatsen, berättar Eva Mårell-Olsson.

Försökspersoner sökes

I projektet kommer fyra pilotgrupper att arbeta parallellt. Varje grupp består av fyra personer som under en period kommer att använda VR-glasögon och HoloLens samt vid ett antal tillfällen träffas i workshops. 

Fyll i formuläret om du är intresserad av att delta som försöksperson

https://forms.office.com/r/5CSfNxf5iA

Exempel på HoloLens