"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-15

Framtidens ljus finns i Umeå

NYHET Böjbara bildskärmar och en belysningsteknik som du inte trodde var möjlig – som kan förvandla väggar, golv eller tak till informationsskärmar, som kan ändra ljuset efter den stämning du vill uppnå – är snart en verklighet tack vare ett forskningsinnovativt samarbete.

– För universitetets framgång men även för samhällsutvecklingens bästa, måste vi arbeta över gränser, byggabroar och ta till vara den stora och ofta outnyttjade potential som finns i samarbetet mellan olika områden och
aktörer både inom och utanför universitetet, konstaterar Lena Gustafsson.

Revolutionerande belysningsteknik

Ett av flera lyckade exempel där forskning vid Umeå universitetet omsatts i potentiella innovationer och bolag är det nya företaget Lunavation som startas av fysikerna, Ludvig Edman vid Umeå universitet och Nathaniel D. Robinson vid Linköpings universitet. Deras forskningsresultat kan komma att revolutionera hela belysningsindustrin. De ligger inne med tre patentansökningar och har ytterligare en på gång.– Vi har utvecklat en teknik med hjälp av supermaterialet grafen som gör det möjligt att framställa bland annat belysningskomponenter som är både billiga och helt återvinningsbara, berättar Ludvig Edman.
Men det mest spektakulära är att aktiva komponenter kan lösas upp i vätskor och målas ut eller tryckas på tunna pappersark, på glas eller andra material.

Böjbara bildskärmar

– Det öppnar vägen för att tillverka belysningar och bildskärmar som är böjbara, som går att rulla ihop eller tapetsera på väggar. Redan nu jobbar vi med stora glastillverkare som vill integrera belysning eller göra informations- eller reklamtavlor. Marknaden kan bli hur stor som helst, tekniken skapar många nya möjligheter, fortsätter Ludvig Edman.Ludvig hade i början ingen tanke på att forskningen skulle bli en företagsidé.
– Jag har betraktat mig mer som en grundforskare, men i takt med att våra resultat växt fram och antalet förfrågningar ökat från företag som vill använda tekniken, bestämde vi oss för att starta Lunavation. Tack vare hårt arbete och ett stort stöd både från Umeå universitet och från Uminova Innovation har vi kommit en bra bit på vägen, konstaterar Ludvig Edman.