"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-22

Framtidens miljötekniska samarbeten i norr ska diskuteras

NYHET Hur ska norra Sverige konkurrera i den miljötekniska utvecklingen och skapa samarbetsformer där samhälle, akademi och näringsliv har så god nytta av varandra som möjligt? Erfarenheter från projektet Green North, med bland annat Umeå universitet och Luleå tekniska universitet som samverkanspartners, kan leda till nya möjligheter.

Text: Ingrid Söderbergh

I EU-projektet Green North har samhälle, akademi och näringsliv utvecklat olika former för samverkan, just för att dra så stor nytta av varandra som möjligt. Nu är det dags för nästa steg i det miljötekniska projektet, där aktörerna vill komma ännu längre.

– Norra Sverige har de bästa förutsättningarna för att möta framtida utmaningar och inte minst vara konkurrenskraftiga inom miljöteknikområdet. Projektet Green Norths första fas går mot sitt slut, så nu bjuder vi in till dialogmöten för att blicka framåt och se vad olika aktörer efterfrågar i framtiden, säger Mats Tysklind, projektledare Green North och professor vid Umeå universitet.

Mötena kommer att ske digitalt vid tre tillfällen i början av oktober – dels på grund av coronakrisen, dels för att ge möjlighet för så många som möjligt att kunna delta.

– Mötena är till för att hitta vägen till framtidens miljötekniska samarbeten. Genom att sammanföra samhälle, akademi och näringsliv finns potential att komma mycket längre än när aktörerna står för sig själva. Alla behövs för att nå längre och vi måste sammanföra våra unika kompetenser, säger Mats Tysklind.

Alla som är nyfikna och vill bidra i denna dialog är välkomna att delta i dialogerna.

– Vi har högt i tak, och alla idéer välkomnas. Syftet med Green North var att sammanföra och utveckla samverkansformer mellan de olika aktörerna för att skapa innovation och utveckling. Detta är målet även i kommande projekt, säger Mats Tysklind.

Anmälan till dialogmöten om framtidens miljötekniksamarbete sker på www.greennorth.se

 

Om Green North:

Green North vill generera smart tillväxt genom samverkan. Detta fås genom att samla regionala tillgångar vid en miljöteknisk innovations- och resursplattform som skapar kunskapsbryggor mellan företag, akademi och samhälle. Green North är ett samverkansprojekt mellan Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet, MTC AB och Formsmedjan AB. Syftet med projektet är att stärka och effektivisera den miljötekniska branschen i norra Norrland via en innovations- och resursplattform som ska stimulera utvecklingen inom det miljötekniska området. Huvudfinansiär är Tillväxtverket som beviljat stöd om 11,7 Mkr ur den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. 

www.greennorth.se

För mer information, kontakta gärna:

Mats Tysklind
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 68