Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Mats Tysklind

Mats Tysklind

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.E6, Linnaeus väg 6, (rum: 6.02.031) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Bedriver forskning om såväl gamla som nya miljögifters beteende i miljön. Speciellt intresse för föroreningar i mark och vatten och att utifrån miljögifters inneboende egenskaper förstå hur de transporteras, omvandlas och tas upp av olika organismer. Vidare studeras grundläggande processer för utveckling av ny miljöteknik för förorenad mark och vatten. Exempel på ämnen som studeras är dioxiner, läkemedel and biocider. Forskningen inkluderar miljö- och processmodellering som kombinerar grundläggande processförståelse och verkliga miljö- och processtillämpningar. Dessutom under senare år forskningen inkluderat ett systemperspektiv som bidrar till cirkulära och resurseffektiva  process- och tekniklösningar.

Journal of Cleaner Production, Elsevier 2022, Vol. 339
Shanmugam, Kavitha; Gadhamshetty, Venkataramana; Tysklind, Mats; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 56, (2) : 1267-1277
Upadhyayula, Venkata Krishna Kumar; Gadhamshetty, Venkataramana; Athanassiadis, Dimitris; et al.
IEEE Access, IEEE 2022, Vol. 10 : 31649-31659
Wang, Dong; Enlund, Therese; Trygg, Johan; et al.
Journal of Environmental Management, Elsevier 2022, Vol. 301
Wang, Dong; Thunéll, Sven; Lindberg, Ulrika; et al.
Environment International, Elsevier 2021, Vol. 146
Cerveny, Daniel; Grabic, Roman; Grabicova, Katerina; et al.
Chemosphere, Elsevier 2021, Vol. 271
Lindberg, Richard; Namazkar, Shahla; Lage, Sandra; et al.
Science of the Total Environment, Vol. 776
Mustafa, Majid; Kozyatnyk, Ivan; Gallampois, Christine; et al.
Frontiers of Environmental Science and Engineering
Mustafa, Majid; Wang, Huijiao; Lindberg, Richard H.; et al.
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2021, Vol. 414
Ouyang, Wei; Zhang, Yu; Lin, Chunye; et al.
Environment International, Elsevier 2021, Vol. 152 : 106500-
Supe Tulcan, Roberto Xavier; Ouyang, Wei; Gu, Xiang; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2021, Vol. 784
Wang, Dong; Thunéll, Sven; Lindberg, Ulrika; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 55, (10) : 6783-6790
Wang, Yidi; Ouyang, Wei; Lin, Chunye; et al.
Environmental Pollution, Elsevier 2021, Vol. 283
Wang, Zihan; Ouyang, Wei; Tysklind, Mats; et al.
Resources, Conservation and Recycling, Elsevier 2021, Vol. 174
Yacout, Dalia M.M.; Tysklind, Mats; Upadhyayula, Venkata Krishna Kumar
Journal of Cleaner Production, Elsevier 2021, Vol. 279
Yadav, Pooja; Athanassiadis, Dimitris; Antonopoulou, Io; et al.
Journal of Membrane Science, Elsevier 2021, Vol. 622
Yadav, Pooja; Ismail, Norafiqah; Essalhi, Mohamed; et al.
Environmental Science and Technology, Washington, DC, USA: American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 54, (11) : 6468-6485
Bidleman, Terry F.; Andersson, Agneta; Haglund, Peter; et al.
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2020, Vol. 384
Gu, Xiang; Ouyang, Wei; Xu, Ling; et al.
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2020, Vol. 389
Liu, Lianhua; Ouyang, Wei; Wang, Yidi; et al.
Environment International, Elsevier 2020, Vol. 139
Ouyang, Wei; Hao, Xin; Tysklind, Mats; et al.
Environmental Pollution, Elsevier 2020, Vol. 265, (Part A)
Yadav, Pooja; Athanassiadis, Dimitris; Yacout, Dalia M.M.; et al.
Chemosphere, Elsevier 2019, Vol. 218 : 493-500
Assefa, Anteneh; Tysklind, Mats; Bignert, Anders; et al.
Emerging Contaminants, Elsevier 2019, Vol. 5 : 89-115
Bidleman, Terry; Andersson, Agneta; Jantunen, Liisa M.; et al.
Environmental Science: Processes & Impacts, London: Royal Society of Chemistry 2019 : 881-892
Bidleman, Terry F.; Andersson, Agneta; Brugel, Sonia; et al.
Ecotoxicology and Environmental Safety, Elsevier 2019, Vol. 170 : 644-656
Gojkovic, Zivan; Lindberg, Richard; Tysklind, Mats; et al.
Environmental Sciences Europe, Springer 2019, Vol. 31
Massei, Riccardo; Hollert, Henner; Krauss, Martin; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2019, Vol. 659 : 283-292
Ouyang, Wei; Hao, Xin; Wang, Li; et al.
Environment International, Elsevier 2019, Vol. 130
Ouyang, Wei; Zhang, Yu; Gu, Xiang; et al.
Sustainability, MDPI 2019, Vol. 11, (15)
Shanmugam, Kavitha; Baroth, Anju; Nande, Sachin; et al.
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, AMER CHEMICAL SOC 2019, Vol. 7, (5) : 4951-4963
Shanmugam, Kavitha; Gadhamshetty, Venkataramana; Yadav, Pooja; et al.
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 7, (24) : 20000-20012
Shanmugam, Kavitha; Jansson, Stina; Gadhamshetty, Venkataramana; et al.
Chemosphere, Elsevier 2019, Vol. 235 : 575-585
Wang, Huijiao; Mustafa, Majid; Yu, Gang; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2019, Vol. 649 : 1117-1123
Östman, Marcus; Björlenius, Berndt; Fick, Jerker; et al.
Environmental Science: Processes & Impacts, Cambridge: Royal Society of Chemistry 2018, Vol. 20, (3) : 544-552
Assefa, Anteneh; Tysklind, Mats; Klanova, Jana; et al.
Chemosphere, Elsevier 2018, Vol. 192 : 267-271
Bidleman, Terry F.; Tysklind, Mats
Science of the Total Environment, Elsevier 2018, Vol. 633 : 1496-1509
Björlenius, Berndt; Ripszám, Mátyás; Haglund, Peter; et al.
Water Research, Elsevier 2018, Vol. 139 : 311-320
Ouyang, Wei; Yang, Wanxin; Tysklind, Mats; et al.
Ecological Engineering: The Journal of Ecotechnology, Elsevier 2018, Vol. 117 : 115-119
Pu, Xiao; Cheng, Hongguang; Tysklind, Mats; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Rodríguez, Juanjo; Gallampois, Christine; Timonen, Sari; et al.
Resources, Conservation and Recycling, Vol. 133 : 404-416
Upadhyayula, Venkata K.K.; Gadhamshetty, Venkataramana; Shanmugam, Kavitha; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2018, Vol. 640 : 327-336
Östman, Marcus; Fick, Jerker; Tysklind, Mats
Environmental Science and Technology, Washington: American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 51, (19) : 10974-10982
Bidleman, Terry F.; Brorström-Lundén, Eva; Hansson, Katarina; et al.
Environmental Pollution, Elsevier 2017, Vol. 225 : 381-389
Bidleman, Terry F.; Laudon, Hjalmar; Nygren, Olle; et al.
Environmental Science: Processes & Impacts, Royal Society of Chemistry 2017, Vol. 19, (2) : 141-153
Chilkoor, Govinda; Upadhyayula, Venkata Krishna Kumar; Gadhamshetty, Venkataramana; et al.
Science of the Total Environment, Vol. 590-591 : 461-468
Flach, Carl-Fredrik; Pal, Chandan; Svensson, Carl Johan; et al.
Journal of Environmental Chemical Engineering, Elsevier 2017, Vol. 5, (4) : 3075-3082
Kozyatnyk, Ivan; Lövgren, Lars; Tysklind, Mats; et al.
Water Research, Elsevier 2017, Vol. 122 : 377-386
Ouyang, Wei; Cai, Guanqing; Tysklind, Mats; et al.
Water Research, Elsevier 2017, Vol. 122 : 692-700
Ouyang, Wei; Huang, Weijia; Hao, Xin; et al.
Ecological Indicators, ELSEVIER SCIENCE BV 2017, Vol. 81 : 443-452
Pu, Xiao; Cheng, Hongguang; Tysklind, Mats; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt