Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Mats Tysklind

Mats Tysklind

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.E6, Linnaeus väg 6, (rum: 6.02.031) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Bedriver forskning om såväl gamla som nya miljögifters beteende i miljön. Speciellt intresse för föroreningar i mark och vatten och att utifrån miljögifters inneboende egenskaper förstå hur de transporteras, omvandlas och tas upp av olika organismer. Vidare studeras grundläggande processer för utveckling av ny miljöteknik för förorenad mark och vatten. Exempel på ämnen som studeras är dioxiner, läkemedel and biocider.

2020
Environmental Science and Technology, Washington, DC, USA: American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 54, (11) : 6468-6485
Bidleman, Terry F.; Andersson, Agneta; Haglund, Peter; et al.
2020
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2020, Vol. 384
Gu, Xiang; Ouyang, Wei; Xu, Ling; et al.
2020
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2020, Vol. 389
Liu, Lianhua; Ouyang, Wei; Wang, Yidi; et al.
2020
Environmental Pollution, Elsevier 2020, Vol. 265
Yadav, Pooja; Athanassiadis, Dimitris; Yacout, Dalia M.M.; et al.
2019
Chemosphere, Elsevier 2019, Vol. 218 : 493-500
Assefa, Anteneh; Tysklind, Mats; Bignert, Anders; et al.
2019
Emerging Contaminants, Elsevier 2019, Vol. 5 : 89-115
Bidleman, Terry; Andersson, Agneta; Jantunen, Liisa M.; et al.
2019
Environmental Science: Processes & Impacts, London: Royal Society of Chemistry 2019 : 881-892
Bidleman, Terry F.; Andersson, Agneta; Brugel, Sonia; et al.
2019
Ecotoxicology and Environmental Safety, Elsevier 2019, Vol. 170 : 644-656
Gojkovic, Zivan; Lindberg, Richard; Tysklind, Mats; et al.
2019
Environmental Sciences Europe, Springer 2019, Vol. 31
Massei, Riccardo; Hollert, Henner; Krauss, Martin; et al.
2019
Science of the Total Environment, Elsevier 2019, Vol. 659 : 283-292
Ouyang, Wei; Hao, Xin; Wang, Li; et al.
2019
Environment International, Elsevier 2019, Vol. 130
Ouyang, Wei; Zhang, Yu; Gu, Xiang; et al.
2019
Sustainability, MDPI 2019, Vol. 11, (15)
Shanmugam, Kavitha; Baroth, Anju; Nande, Sachin; et al.
2019
ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, AMER CHEMICAL SOC 2019, Vol. 7, (5) : 4951-4963
Shanmugam, Kavitha; Gadhamshetty, Venkataramana; Yadav, Pooja; et al.
2019
ACS Sustainable Chemistry & Engineering, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 7, (24) : 20000-20012
Shanmugam, Kavitha; Jansson, Stina; Gadhamshetty, Venkataramana; et al.
2019
Chemosphere, Elsevier 2019, Vol. 235 : 575-585
Wang, Huijiao; Mustafa, Majid; Yu, Gang; et al.
2019
Science of the Total Environment, Elsevier 2019, Vol. 649 : 1117-1123
Östman, Marcus; Björlenius, Berndt; Fick, Jerker; et al.
2018
Environmental Science: Processes & Impacts, Cambridge: Royal Society of Chemistry 2018, Vol. 20, (3) : 544-552
Assefa, Anteneh; Tysklind, Mats; Klanova, Jana; et al.
2018
Chemosphere, Elsevier 2018, Vol. 192 : 267-271
Bidleman, Terry F.; Tysklind, Mats
2018
Science of the Total Environment, Elsevier 2018, Vol. 633 : 1496-1509
Björlenius, Berndt; Ripszám, Mátyás; Haglund, Peter; et al.
2018
Water Research, Elsevier 2018, Vol. 139 : 311-320
Ouyang, Wei; Yang, Wanxin; Tysklind, Mats; et al.
2018
Ecological Engineering: The Journal of Ecotechnology, Elsevier 2018, Vol. 117 : 115-119
Pu, Xiao; Cheng, Hongguang; Tysklind, Mats; et al.
2018
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Rodríguez, Juanjo; Gallampois, Christine; Timonen, Sari; et al.
2018
Resources, Conservation and Recycling, Vol. 133 : 404-416
Upadhyayula, Venkata K.K.; Gadhamshetty, Venkataramana; Shanmugam, Kavitha; et al.
2018
Science of the Total Environment, Elsevier 2018, Vol. 640 : 327-336
Östman, Marcus; Fick, Jerker; Tysklind, Mats
2017
Environmental Science and Technology, Washington: American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 51, (19) : 10974-10982
Bidleman, Terry F.; Brorström-Lundén, Eva; Hansson, Katarina; et al.
2017
Environmental Pollution, Elsevier 2017, Vol. 225 : 381-389
Bidleman, Terry F.; Laudon, Hjalmar; Nygren, Olle; et al.
2017
Environmental Science: Processes & Impacts, Royal Society of Chemistry 2017, Vol. 19, (2) : 141-153
Chilkoor, Govinda; Upadhyayula, Venkata Krishna Kumar; Gadhamshetty, Venkataramana; et al.
2017
Science of the Total Environment, Vol. 590-591 : 461-468
Flach, Carl-Fredrik; Pal, Chandan; Svensson, Carl Johan; et al.
2017
Journal of Environmental Chemical Engineering, Elsevier 2017, Vol. 5, (4) : 3075-3082
Kozyatnyk, Ivan; Lövgren, Lars; Tysklind, Mats; et al.
2017
Water Research, Elsevier 2017, Vol. 122 : 377-386
Ouyang, Wei; Cai, Guanqing; Tysklind, Mats; et al.
2017
Water Research, Elsevier 2017, Vol. 122 : 692-700
Ouyang, Wei; Huang, Weijia; Hao, Xin; et al.
2017
Ecological Indicators, ELSEVIER SCIENCE BV 2017, Vol. 81 : 443-452
Pu, Xiao; Cheng, Hongguang; Tysklind, Mats; et al.
2017
Water Research, Elsevier 2017, Vol. 115 : 318-328
Östman, Marcus; Lindberg, Richard H.; Fick, Jerker; et al.
2016
Science of the Total Environment, Elsevier 2016, Vol. 572 : 697-712
Bengtsson-Palme, Johan; Hammarén, Rickard; Pal, Chandan; et al.
2016
Marine Pollution Bulletin, Elsevier 2016, Vol. 112, (1-2) : 58-64
Bidleman, Terry F.; Agosta, Kathleen; Andersson, Agneta; et al.
2016
Chemosphere, Elsevier 2016, Vol. 159 : 126-131
Bidleman, Terry F.; Nygren, Olle; Tysklind, Mats
2016
Science of the Total Environment, Elsevier 2016, Vol. 553 : 587-595
Lundström, Sara V.; Östman, Marcus; Bengtsson-Palme, Johan; et al.
2016
Water Research, Elsevier 2016, Vol. 92 : 156-163
Ouyang, Wei; Zhao, Xuchen; Tysklind, Mats; et al.
2016
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2016, Vol. 306 : 278-285
Qian, Yan; Wang, Xiao-li; Lv, Zhan-lu; et al.
2016
Science of the Total Environment, Elsevier 2016, Vol. 553 : 164-171
Xu, Jian; Peng, Xing; Guo, Chang-Sheng; et al.
2015
Ambio, Springer 2015, Vol. 44, (Suppl 3) : S345-S356
Andersson, Agneta; Meier, H.E. Markus; Ripszam, Matyas; et al.
2015
Ambio, Springer 2015, Vol. Suppl 3, (44) : 472-483
Bidleman, Terry; Agosta, Kathleen; Andersson, Agneta; et al.
2015
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2015, Vol. 49, (3) : 1787-1796
Lemieux, Christine L.; Long, Alexandra S.; Lambert, Iain B.; et al.
2015
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2015, Vol. 49, (3) : 1797-1805
Lemieux, Christine L; Long, Alexandra S; Lambert, Iain B; et al.
2015
Ecological Engineering: The Journal of Ecotechnology, Elsevier 2015, Vol. 84 : 278-286
Ouyang, Wei; Zhao, Xuchen; Tysklind, Mats; et al.
2015
Plant and Soil, Springer Netherlands 2015, Vol. 387, (1-2) : 117-130
Pu, Xiao; Cheng, Hongguang; Tysklind, Mats; et al.
2015
Environmental Earth Sciences, Vol. 73, (9) : 4995-5005
Qian, Feng; He, Mengchang; Song, Yonghui; et al.
2015
Science of the Total Environment, Elsevier 2015, Vol. 517, (1 June 2015) : 10-21
Ripszám, Mátyás; Gallampois, Christine; Berglund, Åsa; et al.
2015
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2015, Vol. 22, (19) : 14515-14529
Sindiku, O; Babayemi, J. O; Tysklind, Mats; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem