"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-05-12

Framtidsinriktade samarbeten vid Informatik

NYHET Hur kommer AI, machine learning, AR och annan teknik påverka såväl företag, organisationer och branscher som samhällen och individer? Hur kommer framtiden egentligen att se ut? Dessa och liknande frågeställningar har ett trettiotal avgångsstudenter från Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation fått arbeta med tillsammans med representanter från inkubatorn eXpression och lokala företag.

Text: Magnus Mikaelsson

Att få möjlighet att bolla idéer med engagerade människor som dessutom har ett utifrånperspektiv har varit både givande och intressant.

–Att få lära sig framtidsstudiemetodik genom att träna på att genomföra framtidsstudier ger studenter goda förutsättningar att systematiskt arbeta med framtidsfrågor och i förlängningen skapas en beredskap att arbeta med strategiskt beslutsfattande i ett framtida yrkesliv, säger Per-Olof Ågren, universitetslektor vid Institutionen för informatik.

Under rubriken "Att skapa framtidsscenarier” fick studenterna denna gång arbeta med hur företaget Klockworks och grundaren Anton Klocks möjliga framtid skulle kunna se ut. Vilka möjligheter, vilka utmaningar och vilka potentiella scenarier går det att måla upp för denna specifika verksamhet.

Att ge studenterna möjlighet att jobba med riktiga case är något Annakarin Nyberg, Universitetslektor vid Institutionen för informatik och programansvarig vid inkubatorn eXpression, gärna ser mer av.

–För mig som pedagog är det ytterst värdefullt att studenterna arbetar med högaktuella frågor i nära samarbete med de som frågorna berör. Det blir samverkan och kunskapsöverföring åt alla håll och vi får inblick i relevanta samhällsutmaningar. Det kan både utveckla våra utbildningar och skapa uppslag till nya forskningsansökningar samtidigt som deltagande företag får tillgång till kompetens och erfarenhet från akademin. För studenternas del är det nyttigt att få träffa representanter för företag och näringsliv samtidigt som de får en inblick i hur en av universitetets inkubatorer fungerar, utvecklar Annakarin Nyberg.

Företaget Klockworks som arbetar med videoproduktion och visualiseringslösningar representerar en bransch som står inför enorma utmaningar genom den explosionsartade teknikutvecklingen.

–Sett till hur t ex artificiell intelligens redan nu påverkar och kommer att kunna påverka verksamheter framöver har det här samarbetet verkligen varit spännande. Att få möjlighet att bolla idéer med engagerade människor som dessutom har ett utifrånperspektiv har varit både givande och intressant, konstaterar Anton Klock, grundare av Klockworks.

Vill du också samarbeta med oss, kontakta

Annakarin Nyberg
Konsult, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 18