"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-31 Uppdaterad: 2023-11-03, 08:35

Från A till Ö på 140 år

NYHET Efter 140 år är arbetet med Svenska Akademiens ordbok (SAOB) klart. För att sätta det i perspektiv och förstå vad det betyder gick frågan till Lars-Erik Edlund, mångårig professor i nordiska språk vid Umeå universitet.

Text: Per Melander

Läs och begrunda en längre artikel, det ger dig en stund av kontemplation i ordens värld. Ta till exempel ordet samvete

Lars-Erik Edlund inleder med att konstatera att vi nu har en ordbok över den svenska språket från Gustaf Vasas tid fram i vår tid som på högsta möjliga nivå beskriver ordens former och betydelser. Inte minst att betydelsebeskrivningarna är utomordentligt väl utförda.   

– Ordboken utreder i detaljer de sammanhang i vilka orden används, och återger många fraser och fasta uttryck. Och på vägen får man en hel del språkhistoriskt och kulturhistoriskt intressanta uppgifter. Att läsa de många språkexemplen under de respektive orden ger dessutom läsaren rika inblickar i äldre tiders språk och kultur. 

– Sedan är det ju en annan sak att den tid det tagit att färdigställa verket leder till att man saknar ord i ordboken som vi nu har (som alltså inte existerade när man var vid den bokstaven). Ett ord som allergi saknas sålunda, det ordet tillkom senare och är veterligen belagt i svenskan först 1923. Ordet är en modern bildning till klassiskt grekiska ord. 

På frågan vilken relation han har till SAOB och vilken roll den spelat i hans yrkesliv säger Lars-Erik Edlund att det alltid har varit referensverk nummer ett när han sökt efter ordens historia och deras historiska betydelser.

– Också en dialektolog har mycket att hämta i de etymologiska och semantiska uppgifter som ordboken lämnar. Och hur lätt har det inte blivit sedan SAOB blev digitalt tillgänglig, under adressen svenska.se tillsammans med SAOL och Svensk Ordbok. 

Hur ser framtiden ut för ordböcker av det här snittet? 

– En sak är nog säker – de kommer inte att tryckas som SAOB. När man nu fortsätter revideringsarbetet av SAOB resulterar det av allt att döma i en digitalt tillgänglig version. 

Avslutningsvis ger Lars-Erik Edlund ett par råd för den intresserade.

– Läs och begrunda en längre artikel, det ger dig en stund av kontemplation i ordens värld. Ta till exempel ordet samvete. 

– Eller läs om ett helt obekant ord och känn glädjen över att göra den bekantskapen. Läs om det milda ordet sanft, eller känn fasan inför betydelsebeskrivningen av ordet saniös. Man drunknar lätt i ordbokens flöde av ord och uttryck.

Svenska Akademiens ord­bok, SAOB, är en historisk ord­bok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 till våra dagar. Uppslagsorden är alfabetiskt ordnade med verbförbindelser, sammansättningar och avledningar under respektive huvudord.

En artikel inleds med ordets uppslagsform (och eventuella sidoformer), och sedan följer uppgifter om uttal, böjning, stavning och etymologi. Därefter beskrivs ordets betydelser ur ett historiskt perspektiv. Varje betydelse exemplifieras med ett antal språkprov, och det först angivna språkprovet är alltid det äldsta på den aktuella betydelsen.

År 2024 inleds uppdateringen av SAOB, ett tidsbegränsat projekt som finansieras av Svenska Akademien, Riksbankens Jubileumsfond, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Vitterhetsakademien och Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete.

Källa: saob.se