"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-09

Fredrik Almqvist får Baltics samverkanspris

NYHET Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi vid Umeå universitet, tilldelas Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning. Han får priset för sin framgångsrika kombination av entreprenörskap och spetsforskning inom kemikalieproduktion och bekämpning av sjukdomsframkallande bakterier. Han är också en inspirerande förebild som drivs av att forskningen ska komma samhället till nytta.

– Det känns helt otroligt kul att få det här fina priset! Det betyder oerhört mycket att uppskattas och uppmärksammas på det här sättet, och jag hoppas att alla berörda i de olika bolagen tar åt sig massor av det här priset. En viktig del i att kunna kombinera entreprenörskap med den akademiska forskningen är att omge sig med bra, drivande och kompetenta personer, och det har jag definitivt lyckats med, säger Fredrik Almqvist.

Under hela sin karriär har Fredrik Almqvist arbetat för att kunna bidra till nya lösningar på medicinska problem som kan komma samhället till godo. En annan stark drivkraft är att de uppfinningar som kommer ur hans forskning ska ge upphov till nya högteknologiska arbetstillfällen i regionen. Därför har han patenterat många av sina upptäckter och aktivt verkat för att dessa omsätts i nyföretagande.

Redan 2007 grundade Fredrik Almqvist sitt första företag – Nordic ChemQuest AB – baserat på en ny typ av ädelmetallkatalysator. Inom företaget utvecklades en ny omrörarteknik för att underlätta och effektivisera användningen av katalysatorerna. Under Umeågalan 2012 nominerades företaget till Umeå universitets bästa avknoppningsföretag. År 2015 bytte bolaget namn till SpinChem AB, som idag har breddat verksamheten mot nya effektiva lösningar för kemikalieproduktion, bioteknik och miljöteknik. Bland kunderna finns flera större transnationella läkemedelsföretag och kemikoncerner.

Fredrik Almqvist får Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning. Priset på 100 000 kronor delas ut vid universitetets årshögtid.

År 2010 blev Fredrik Almqvist en av grundarna till bolaget QureTech Bio AB, som utvecklar nya lösningar för att bekämpa sjukdomsframkallande bakterier. Att utveckla nya bakteriehämmande medel är en av vår tids tuffaste och mest angelägna utmaningar med tanke på den allt mer utbredda resistensen mot traditionella antibiotika. QureTech Bio AB har på kort tid blivit ett av de mest spännande nystartsföretagen inom detta affärsområde. Förra året kom bolaget på andra plats av 126 kandidater i Svenska Dagbladets och Carnegies riksomfattande tävling ”Framtidens entreprenörer”, och vann nyligen BIO-Europe Spring Start-up Slam där 16 andra svenska Life Science start-up företag medverkade.

Fredrik Almqvist är också en frontfigur i flera populärvetenskapliga sammanhang, bland annat har han medverkat i ”Forskarhjälpen” tillsammans med Nobelmuseet och ”Levande frågelådan” vid Umeå universitet. Han är också initiativtagare till ett forskarläger för elever som gått ut årskurs sju, och har hållit många populärvetenskapliga föredrag och medverkat i både radio och tv.

Om Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning
I januari 2009 inrättade Umeå universitet Baltics samverkanspris på 100 000 kronor med två inriktningar. Det ena är entreprenörspriset, som delas ut varannan årshögtid i oktober, och det andra, det populärvetenskapliga priset, som delas ut vartannat år vid vårpromotionen i maj.

Priset med entreprenörskapsinriktning ges till en vid universitetet verksam lärare eller forskare som under det gångna året gjort värdefulla insatser inom ramen för samverkansuppgiften, i synnerhet när det gäller uppgiften att nyttiggöra forskningsresultat.

Mer om Fredrik Almqvist:

Akademisk forskning och bolagsutveckling berikar varandra

Kemiprofessor får prestigefylld medalj

Umeåforskares avväpnande samarbete kan få SvD:s entreprenörspris

Nyupptäckta kemiska substanser kan verka mot Listeria-infektioner

Nya molekyler som redskap för amyloidforskning

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Almqvist, professor, Kemiska institutionen, Umeå universitetTelefon: 090-786 69 25, 070-397 90 97
E-post: fredrik.almqvist@umu.se

Pressbilder för nedladdning

Redaktör: Camilla Bergvall