"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-25

Friluftsliv i förändring – forskningspengar till Umeå

NYHET Umeå universitet har tillsammans med sex andra lärosäten beviljats ett stort forskningsprogram om friluftsliv och naturturism.  Under den första treårsperioden satsar Naturvårdsverket årligen 5,7 miljoner kronor.

– Tillfället är unikt, det är första gången som det skapas ett nationellt, samlat forskningsprogram om friluftsliv och naturturism i Sverige, säger Linda Lundmark, forskare vid Umeå universitet.

”Friluftsliv i förändring”, som programmet ska heta, utgör ett nätverk där forskare från Umeå universitet, Mittuniversitetet, Karlstads universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Blekinge tekniska högskola samt Sveriges lantbruksuniversitet ingår. Ett femtontal forskare från de sju lärosätena deltar.
– Detta är en samlad större forskningssatsning från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och vi hoppas att det får stor betydelse för friluftsliv som forskningsområde, säger Erik Fellenius, direktör vid Naturvårdsverkets forskningssekretariat.

I Umeå fokuserar forskarna på naturturism och regional utveckling.
– Vi ska bland annat identifiera faktorer som bidrar till att skapa arbetstillfällen och positiva sociokulturella processer som båda är centrala för en hållbar utveckling, berättar Linda Lundmark.

Forskningen i programmet bedrivs i sex projekt som är inriktade på friluftslivets utövande och mönster, tätortsnära friluftsliv, fysisk planering, friluftsliv och naturvård samt naturbaserad turism. Programmet kommer också att bidra till att utveckla förbättrade metoder för att mäta friluftsliv.  
– I Sverige finns goda möjligheter till aktivt friluftsliv i omväxlande miljö och med hög tillgänglighet. Men vem som verkligen ägnar sig åt friluftsliv, varför och vilka effekter detta medför – det vet vi inte tillräckligt om. Vi ska ta fram kunskap som bidrar till att friluftslivet bättre kan planeras, förvaltas och utvecklas, säger Peter Fredman, forskningsledare för programmet.  

För mer information kontakta

Linda Lundmark, forskare Umeå universitet, 090-786 71 53, 070-365 25 06

Peter Fredman, forskningsledare ETOUR, 063-19 58 04, 070-667 08 06

Erik Fellenius, direktör Naturvårdsverket, 08-698 13 08

Redaktör: Karin Hertz