"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-23

Fyra projekt beviljas PUNKTUM-medel 2019

NYHET Styrelsen för UPL beslutade den 25 september 2018 att tilldela fyra projekt utvecklingsmedel inom ramen för 2018 års utlysning av PUNKTUM-medel.

De projekt som tilldelas medel är:

  • Jenny Eklöf, Institutionen för idé och samhällsstudier. Lärande lärare i öppna miljöer: Utveckling och implementering av en ny modell för hållbar humanistisk pedagogisk utveckling.
  • Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen. IT-baserat case i undervisning och digital examination.
  • Maria Göransdotter, Designhögskolan. Att utbilda för komplexitet och hållbart lärande: Utveckling av ett nytt kandidatprogram i industridesign.
  • Lars Karlsson, Institutionen för datavetenskap. Interactive digital examination som stöd för Mastery Learning.

Vid ansökningstidens slut hade elva ansökningar från samtliga fakulteter inkommit. Arbetet med att bedöma och rangordna de elva ansökningarna till PUNKTUM har genomförts av en bedömargrupp bestående av två representanter från varje fakultet.

Umeå universitet utlyser utvecklingsmedel för pedagogisk utveckling av grundutbildning vid lärosätet – PUNKTUM. Utlysningen syftar till att stimulera pedagogisk utveckling och att öka långsiktig förändring av institutionens/programmets universitetspedagogik. 2018 års utlysning var tematiserad med syftet att stödja pedagogiska utvecklingsprojekt inom områden som lärosätet behöver fördjupa sina kunskaper kring för att öka kvaliteten i grundutbildningen vid Umeå universitet.

Kontakt

Claire Englund
Universitetslektor
E-post
E-post